Menu

Account-based marketing

Linjera marknadsföring & sälj för era viktigaste strategiska kunder.

Säljer ni till andra företag (B2B) och har relativt långa säljcykler? Har ni några riktigt lönsamma kunder som står för större delen av er omsättning? Vill ni att de ska bli flera och att befintliga kunder ska köpa mer? 

Nå flera beslutsfattare och påverkare

De flesta B2B-företag vet vilka konton de ska fokusera mest på under året. Men det är en svår uppgift att landa en ny stor affär på hundratusentals kronor, ibland miljoner. Processen är komplex och redan för investeringar runt 250.000 SEK är över 21 personer med och påverkar ett köpbeslut. Det är ofta svårt för en säljare att identifiera alla påverkare och ännu svårare att nå fram till dem och få med dem på möten. Att engagera så många som möjligt inom den köpande organisationen är en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna vid komplex försäljning.

Riktad marknadsföring mot utvalda konton

Account-Based Marketing är nålvass riktad marknadsföring mot utvalda kunder och prospekts. Med hjälp av IP-styrning kan det material som ni redan har idag, men som kanske inte når ut till så många, synliggöras och få stor genomslagskraft. Det kan till exempel handla om material som en artikel, ett relevant kundcase, en video, white paper eller till och med ditt företags blog-feed. Genom att med god frekvens visa rätt budskap och material till rätt organisation under den långa köpprocessen ökar igenkänning, skapas rätt associationer till ert varumärke/erbjudande och andelen vunna affärer ökar.

5 starka användningsområden för B2B

Bisnodes affärsområde Vendemore Online Marketing jobbar med över 500 B2B-företag, många inom IT/Software. Vi hjälper dem att använda Account-Based Marketing för Demand Generation, Pipeline Acceleration, Cross-Selling, Defend Account och Framework Agreements Acceleration.

Vilken är din största utmaning? Välkommen att lära dig mer om Account-Based Marketing! 

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode