Menu
D&B KYC-batch (Know Your Customer)

En alldeles egen global underrättelsetjänst

D&B:s databaser innehåller färsk information om ägarskap och koncernförhållanden i 200 miljoner företag över hela världen. Dessutom finns information som krävs enligt det så kallade tredje direktivet – alltså uppgifter från sanktionslistor och tillsynsmyndigheter världen över, där bland annat CIA är en viktig informationskälla.

D&B Know Your Customer Batch innebär att du vid bestämda tidsintervall får den information som behövs för att uppfylla kraven enligt tredje direktivet. Idag säkerställer vi information om företag i hundra länder, vilket hela tiden ökar.

D&B KYC-batch ger följande information:

  • Nödvändig identifiering för att man skall veta vilka man gör affärer med.
  • Global koncernstruktur.
  • Information om management och finansdata i förekommande fall.
  • Kontroll mot ett antal sanktionslistor över hela världen. 
  • Kontroll mot olika tillsyningsmyndigheter över hela världen.
  • Kontroll mot aktiebörser över hela världen.

Dun & Bradstreet

Skriv ut
Eric Johansson
Eric Johansson

Kontaktperson
0761-995012
eric.johansson@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode