Menu
Portföljhantering

Ringa in dina risker och möjligheter

Vill du känna lugnet över att ha styrning och kontroll över dina intäkter, kostnader och processer? Då kan vi hjälpa dig. Våra stora databaser med ekonomisk information om privatpersoner och företag – i kombination med er egen information – gör att vi kan skapa användbara analyser som hjälper just ditt företag.

Det pågår ständigt förändring och av många orsaker. Dels utvecklar företagen nya produkter och tjänster i allt snabbare takt, dels tillkommer nya kundsegment och geografiska marknader. Dessutom påverkar konjunkturen köpkraften och betalningsförmågan. Utöver detta ändras spelreglerna av politiska beslut och lagförändringar. Det är därför extra viktigt att du skapar rutiner för att kontinuerligt mäta och följa upp riskförändringarna i din kundportfölj.

Kontrollera verksamheten i en komplex affärsvärld

Att hitta lösningar och ta fram verktyg för att hantera och kontrollera verksamheten i en komplex affärsvärld – det är precis vad vi kan hjälpa dig med. Du får med vår hjälp kontroll på företagets risker, intäkter och lönsamhet, dessutom helt anpassat utifrån just ditt företags förutsättningar.

Vi hjälper dig att: 

  • identifiera nya potentiella kunder med köpkraft
  • identifiera vilka kunder ni riskerar att förlora
  • analysera risksituationen i den befintliga kundstocken
  • implementera rutiner för att identifiera ekonomiskt riskabla kunder
  • genomföra analyser för att förbättra er cashflow i olika kundsegment
  • identifiera nyckeltal för att mäta effekten av förändringar.

För dig med global kundbas

Läs mer om D&B Portfolio Manager

Skriv ut
Bernt-Olof Hellgren
Bernt-Olof Hellgren

Kontaktperson
070 947 10 88
bernt-olof.hellgren@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Relaterade produkter

Relaterade case

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode