Menu
D&B Business Information Report

Internationella, affärskritiska beslutsunderlag

D&B Business Information Report (D&B BIR) ger dig kreditupplysningar och rapporter direkt via internet – oavsett var i världen företaget har sin verksamhet. Pålitliga rapporter om ett företags verksamhet, lönsamhet och ekonomiska stabilitet är avgörande beslutsunderlag för dina framtida affärer. Rapporternas innehåll varierar efter lagstiftning och andra förutsättningar i de olika länderna.

D&B BIR ger dig

  • riskvärdering
  • betalningsförmåga
  • finansiella data och analyser
  • vägledning för nya affärsmöjligheter.

Övriga rapporter

Country Insight Reports (tidigare Country Reports)
Djupgående rapporter om länder (tas fram av D&B i Storbritannien). Rapporterna tar upp ekonomiska förhållanden i olika länder och ger rekommendationer beträffande kreditgivning och kreditvillkor. Ca 40-60 sidor djupgående politisk och ekonomisk data, handelsinformation samt analys för att utvärdera risker och möjligheter runt om i världen.

Country RiskLine Report
En 7-sidig rapport som ger en sammanfattande analys över riskerna med att göra affärer i ett annat land. Rapporten inkluderar en Country Risk Indicator, en guide över betalningsvillkor och förseningar, viktiga ekonomiska indikatorer med prognos, samt en översikt över den senaste utvecklingen.

Koncernrapporter (Global Family Tree)
Globala koncernträd kan också beställas från vår portal. De kan skapas tack vare att vi tilldelar alla företag ett unikt D-U-N-S® Number som länkar företagets organisationsstruktur såväl som inom koncernen.

Dun & Bradstreet

Skriv ut
Eric Johansson
Eric Johansson

Kontaktperson
0761-995012
eric.johansson@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode