Menu
Ratingguide

Vad krävs för att få de olika kreditbetygen?

ratinglogotyper

Aktiebolag

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig). Övriga kreditbetyg är AN (nystartade företag där ingen negativ information finns), B (företag med nyckeltal under branschsnittet eller som har negativ information) och C (företag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och revisorsanmärkningar eller med nyckeltal långt under branschsnittet). Företag där viktig information saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.

Handelsbolag och kommanditbolag

Ett kreditvärdigt handels- eller kommanditbolag som dessutom är väletablerat ges AA, som är det högsta kreditbetyg denna bolagsform få. Kreditvärdiga företag som inte funnits så länge får A. Nystartade företag där ingen negativ information finns får kreditbetyget AN. Företag med många betalningsanmärkningar eller där styrelsemedlemmar har konkursengagemang ges kreditbetyget B (kredit mot säkerhet) eller C (kredit avrådes). Företag där viktig information saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.

Enskild firma

En kreditvärdig enskild firma som dessutom är väletablerat ges AA, som är det högsta kreditbetyg denna bolagsform få. Kreditvärdiga företag som inte funnits så länge får A. En nystartad enskild firma, där ingen negativ information finns, får kreditbetyget AN. Företag med många betalningsanmärkningar eller där ägaren har konkursengagemang ges kreditbetyget B (kredit mot säkerhet) eller C (kredit avrådes).

Läs mer om Bisnodes kreditvärderingssystem >>

Skriv ut
Henrik Hargeus
Henrik Hargeus

Kontaktperson
08-519 010 45
henrik.hargeus@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode