Menu

Kreditbetygsstatistik Danmark Q1 2016

Risken för att ett aktiebolag  går i konkurs inom 1 år

Statistiken baseras på andelen aktiva aktiebolag som gick i konkurs i perioden 15-04-01 - 16-03-31 fördelat på rating.

Ratingfördelning Danmark 2016-03-31
Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Henrik Hargeus
Henrik Hargeus

Kontaktperson
08-519 010 45
henrik.hargeus@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode