Menu
Kreditbetygsstatistik för Sverige

Vi vet om din kund går i konkurs – ett år i förväg

Kreditförluster är en realitet för alla företag, många gånger är de allt för kostsamma. Om du vill minimera riskerna är vårt kreditvärderingssystem en investering som betalar sig många gånger om. Sedan vårt kreditvärderingssystem introducerades i Sverige sammanställer och analyserar vi regelbundet statistik på hur pass väl den fungerar.

Ratingstatistik

BISNODES KREDITVÄRDERINGSSYSTEM

Ett företag med vårt kreditvärderingssystem kan med 90 procents säkerhet och ett års framförhållning, förutse om en kund eller leverantör är på väg att gå i konkurs. Vi analyserar regelbundet alla konkursföretag, i Sverige och i Norden. Ur vår databas plockar vi fram den rating som företaget hade före konkursen. Därigenom kan vi prognostisera risken för att ett företag kommer att gå i konkurs inom 1, 2 och 3 år.

FÄRSK STATISTIK FÖR HELA NORDEN

Nu har vi även kreditbetygsstatistik för de nordiska länderna:

 Se kreditbetygsstatistik för Sverige >>
 Se kreditbetygsstatistik för Norge >>
 Se kreditbetygsstatistik för Danmark >>
Se kreditbetygsstatistik för Finland >> 

Vårt kreditvärderingssystem förutser risken för ett företags konkurs på 1, 2 och 3 år. Att använda vårkreditbetygsstatistik är ett ypperligt hjälpmedel när du som kund exempelvis ska göra kreditförlustreserveringar. Vi ger dig möjligheten att enkelt beräkna och tydligt åskådliggöra riskerna i din egen kundportfölj.

I vår ratingguide kan du läsa mer om vad som krävs för att få de olika kreditbetygen >>

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Henrik Hargeus
Henrik Hargeus

Kontaktperson
08-519 010 45
henrik.hargeus@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode