Menu
D&B Portfolio Manager

Ta kommandot över riskerna i din kundportfölj

D&B Portfolio Manager hjälper dig att få koll på alla risker i din internationella kundportfölj. Ett webbaserat gränssnitt synliggör alla de risker och möjligheter som ligger dolda i din reskontra. D&B Portfolio Manager är ett strategiskt analysverktyg som snabbt blir oumbärligt, för att du enklare ska kunna göra lönsamma och säkra affärer.

Effektiv portföljanalys

Portföljanalysverktyget D&B Portfolio Manager ger snabba analyser så du vet hur stora kundförluster du ska budgetera för under året. Du kan slå ihop koncernexponeringar såväl lokalt som internationellt och få signaler om kritiska förändringar i portföljen.

D&B Portfolio Manager lyfter fram de viktigaste riskerna och möjligheterna i företaget, vilket ger ovärderligt underlag strategier och policies.

D&B Portfolio Manager ger dig svar på frågor som:

 • Vad är riskfördelningen i min portfölj?
 • Vilka är mina största risker och bästa möjligheter?
 • Hur sannolikt är det att mina kunder kommer att betala inom avtalad betalningstid?
 • Vad är min totala exponering i en viss koncern?
 • Hur förändrar sig min reskontra över tiden?
 • Hur mycket pengar riskerar vi att förlora inom de närmaste 12 månaderna?

Innehåll


Global version:

 • Kombinerar egen reskontrainformation med information från D&B
 • Uppdatering månadsvis av data från D&B, uppdatering från egen reskontra direkt vid behov
 • Notifiering om viktiga förändringar i din portfölj
 • Data från hela världen

D&B Portfolio Manager har följande huvudfunktioner.

Riskanalys:

 • Beräknar förväntad kreditförlust i portföljen under de närmaste 12 månaderna.
 • Visar riskfördelningen i portföljen.
 • Visar de enskilt största riskerna för kreditförlust eller sen betalning.

Koncernanalys:

 • Visar total exponering per koncern.
 • Visar beräknad kreditförlust per koncern.
 • Identifierar outnyttjad säljpotential för hela koncernen.

Segmenteringsanalys i flera dimensioner:

 • Per riskklass.
 • Per geografisk region.
 • Per bransch.
 • Per juridisk form, ålder och storlek på befintliga kunder.

Förändringsrapporter:

 • Visa månadsvisa förändringar på enskilda kunder.

Beställ Portfolio Manager

Om du tror att du kan ha nytta av att få signaler om affärskritiska förändringar i din kundportfölj, lokalt som globalt, så ska du kontakta oss snarast. D&B Portfolio Manager är det verktyg du behöver för strategiska portföljanalyser, och underlag för optimala policies och strategier.

Dun & Bradstreet

Skriv ut
Eric Johansson
Eric Johansson

Kontaktperson
0761-995012
eric.johansson@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode