Menu
D&B Onboard

Ett effektivt verktyg för globala compliancekontroller

Med nya, mer omfattande och ständigt föränderliga regler på marknaden är det en utmaning att hantera sina compliancekontroller på ett effektivt sätt. Compliance handlar inte bara om att följa myndigheters krav. Att göra affärer med fel motpart kan både innebära såväl finansiella risker som negativ publicitet. Med Onboard från Dun & Bradstreet hanterar du snabbt och effektivt dina kontroller i ett användarvänligt verktyg.

Se filmen om Compliance i en engelsk version ovan.

Onboard möjliggör verifiering mot Dun & Bradstreets databas på ca 250 miljoner företag världen över. Vi visar information om ägare, ledning och verksamhet så du får en fullständig bild av företagets verksamhet. I Onboard görs kontroller mot sanktionslistor, personer i politiskt utsatt ställning (PEP), regleringsmyndigheter och börser.

Det finns också möjlighet för dig att lägga till dina egna noteringar och spara genomförda kontroller. Det gör att du i efterhand kan visa kontrollresultatet om det behovet skulle uppstå.

Användarvänligt verktyg

Onboard innehåller ett lättanvänt sökverktyg, där du kan identifiera företag världen över. Du kan därefter berika med information inom en rad nyckelområden för Compliance och verifiering exempelvis;

  • Basic Entity ID - Korrekt verifiering av bolaget                        
  • Sanction lists Check – Kontrollerar både företaget och befattningshavare mot sanktionslistor världen över
  • Country Risk Check – Kontrollerar om landet företaget är verksamt i är sanktionslistat
  • Stock Exchange – Om och vart företaget är börsnoterat
  • Regulators lists Check – Är företaget registrerat av kontrollmyndigheter för finansmarknaden; exempelvis Finansinspektionen
  • PEP – Är befattningshavarna i politiskt utsatt ställning
  • C-level Executive Check – Kontroll mot sanktionslistor för befattningshavare
  • Business Summary – Företagets status och juridiska form
  • Credit Information – Kreditrapport på företaget

Strömlinjeformad process

Onboard - strömlinjeformad process

 

Läs mer om Onboard och compliance här >>

Dun & bradstreet logo

Ladda ner

Skriv ut
Eric Johansson
Eric Johansson

Kontaktperson
0761-995012
eric.johansson@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode