Menu
Bisnode InfoTorg

PEP- & Sanktionslistor

Know your customer eller God kundkännedom är numera ett känt krav för de flesta beslutsfattare som använder Bisnode InfoTorg. Att uppnå god kundkännedom minskar risken för penningtvätt. I InfoTorg finns möjlighet att kontrollera om personer förekommer på PEP- och sanktionslistor. Du kan kontrollera enstaka personer eller en hel styrelse – snabbt och enkelt. Med Bisnode InfoTorg har du allt på ett ställe.

Vad är penningtvätt och god kundkännedom?

Penningtvätt innebär aktiviteter och transaktioner som syftar till att få pengar från brottslig verksamhet att se ut som om de vore lagliga. Penningtvätt bidrar till att dölja pengarnas ursprung, och försvårar därmed brottsbekämpning. Verksamhetsutövare som lyder under penningtvättslagen måste ha rutiner för att säkerställa att verksamheten inte utnyttjas för penningtvätt. Att kartlägga varje kund och affärsrelation för att uppnå god kundkännedom är en viktig del i processen.

Att uppnå god kundkännedom görs i regel på två sätt. Ofta får kunder eller klienter svara på frågor om var de arbetar, vilken anställningsform de har, syftet med sparandet eller transaktionerna och om någon nära familjemedlem eller medarbetare är en politiskt utsatt person (PEP). Att identifiera och hantera dessa individer är naturligtvis ett ansvar för hela organisationen, men framför allt för dem som hanterar överföringar och kundadministration. Att helt enkelt fråga sina kunder om de är PEP är en väg att gå, men det räcker inte som lösning. Många vet inte ens om att de tillhör kategorin. Därför bör alla företag ha tillgång till en lista med identifierade PEP som gör att man kan stämma av kundernas svar mot verkligheten.

En sådan lösning är Bisnode Infotorg. Korrekta beslut lätt och snabbt. God kundkännedom enkelt förpackat i en tjänst.

Korrekta beslut lätt och snabbt. God kundkännedom enkelt förpackad i en tjänst.

Vem ska ha god kundkännedom?

Verksamhetsutövare inom bank- och finansiell verksamhet, värdepappersbolag, fondbolag, livförsäkring, försäkringsförmedling, inlåning, fastighetsmäklare, kasinoverksamhet, revisorer, skatterådgivare,  advokater,  jurister, valutaväxling, betalningsöverföring och spelbolag.

Hur går det till?

PEP- och sanktionslistor erbjuds inom InfoTorg web samt som en screeningtjänst för er med stora kundregister. Kunder som har tecknat särskilt avtal får tillgång till PEP-listor.  Därefter är det bara att logga in på InfoTorg, sök och hitta rätt objekt, fråga på PEP-och sanktionlista och du får svar direkt. 

Kontakta oss för att få mer information om de förutsättningar som gäller för just din verksamhet. Kontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode