Menu
Bisnode AML Screening

AML Screening – Automatisk kontroll av sanktionslistor och PEP

1 augusti 2015 tillkom nya krav i penningtvättsdirektiven och har blivit något av en huvudvärk för många av de företag som påverkas. Självklart vill ni följa Finansinspektionens direktiv, både för att ta ert ansvar på marknaden och för att vara compliant. Vi har redan sett att sanktionerna för de som inte lyckas med detta är hårda.

Reglerna har blivit striktare kring AML (Anti Money Laundering) och PEP (Politiskt Exponerad Person). Den största förändringen i direktivet  innebär att konceptet PEP utökats och omfattar nu även svenska medborgare. Detta innebär att arbetet med att identifiera och administrera PEP ökar för samtliga finansiella institutioner och företag som har kunder i Sverige och som lyder under penningtvättsdirektivet.

Bisnode vidgar begreppet risk till att även inkludera AML

Vi hjälper kunder med information och lösningar under hela affärsprocessen och compliancefrågor blir allt viktigare och krävande ur ett kunskaps- och resursperspektiv. Vi kompletterar därför våra traditionella risktjänster med tjänster som hjälper våra kunder att hantera risker även inom penningtvätt och terroristfinansiering. 

Med vår kommande tjänst Bisnode AML Screening hjälper vi er att genom en automatiserad slagning kontrollera om personer är PEP eller finns på sanktionslistor. Screeningen erbjuds både i realtid vid ansökningstillfället samt att en daglig screening av hela kundportföljen görs för att få information om förändringar. Vi arbetar med en väletablerad partner som är specialist på att samla in och tolka sanktions- och PEP-listor. 

Tjänsten täcker svenska konsumenter initialt, men kommer att expanderas för att täcka Norden.

Intresseanmälan

Meddela oss här om du är intresserad av tjänsten.

Skriv ut
Elisabeth Mörén
Elisabeth Mörén

Kontaktperson
+46 8 5190 1138
elisabeth.moren@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode