Menu
Bisnode Score Konsument

Förutspå dåliga betalare

Hur skall man veta vilka kunder som kommer att betala och vilka som får problem? Svaret är att en enskild faktor sällan är avgörande för om en person blir en bra eller dålig betalare. Bisnode Score Konsument är en värderingsmodell som gör att företag enkelt kan avgöra om en kreditansökan kan godkännas, bör avslås eller om ytterligare prövning behövs.

En traditionell kreditbedömning utgör sällan ett okomplicerat beslutsunderlag vid inledandet av nya affärsrelationer. Till hjälp för att förenkla kreditbeslut finns scoring, som ger en sammanvägd bild över hur personers betalningsförmåga förändras över tid.

Vad är Bisnode Score Konsument?

Bisnode Score Konsument är en modell för kreditvärdering av privatpersoner, som använder historisk data för att förutsäga framtida händelser och mäter risken att en person erhåller skuldsaldo, så kallade E-mål, hos kronofogden inom 12 månader. Modellen redovisar sannolikheten för att få betalt av en viss kund i form av en poäng. Ju högre poäng, desto bättre betalare. Bisnode Score Konsument förutsäger alltså vem som är eller kommer bli en dålig betalare.

Ett alltid aktuellt score ger stora möjligheter till en mer lönsam kreditgivning och en effektivare hantering. Du får en flexibel kreditbeviljningsprocess som är enkel att justera utifrån önskad risknivå eller marknadsstrategi.

Bisnode Score Konsument ger tydlighet, objektivitet och möjlighet att automatisera kreditprocessen. Med en flexibel kreditbeviljningsprocess är det enkelt att välja önskad risknivå. Om företaget vill minska kreditrisken eller ändra sin marknadsstrategi och öka beviljningsgraden är det alltid möjligt. Det finns även möjlighet till riskdifferentiering genom att exempelvis erbjuda en person med låg risk bättre lånevillkor än en person med hög risk. Genom att öka dina automatiska kreditbeslut blir besluten mer konsekventa och svarstiderna korta.

Genom att använda Bisnode Score Konsument kan företaget öka andelen beviljade ansökningar avsevärt och ändå bibehålla samma låga risknivå som tidigare.

Hur fungerar Bisnode Score Konsument?

Bisnode Score Konsument är en värderingsmodell som är byggd med en teknik som kallas credit scoring. Credit scoring används för att bygga kreditbedömningsmodeller som grundas på statistiska analyser. Genom att analysera tillgänglig information om de kredittagare som fullgör sina åtaganden respektive de som inte betalar går det att hitta samband och mönster som kan användas för att förutsäga framtida betalningsbeteenden.

ScorekortVid användning av en scoringmodell poängsätts de faktorer som har betydelse för kreditvärdet. Exempel på dessa faktorer är ålder, inkomst, betalningsanmärkningar och tidigare förfrågningar. Omständigheter som kan vara avgörande för om en potentiell kund kommer att kunna fullgöra sina åtaganden nu och i framtiden.

För varje faktor beräknas en poäng och samtliga poäng summeras till en slutpoäng, en score. En låg score innebär låg kreditvärdighet och betyder att det är hög risk att låntagaren inte fullgör sitt åtagande. En hög poäng betyder omvänt att kunden har en hög kreditvärdighet och indikerar liten risk för att kunden inte kommer att betala.

Utöver hög precision och automatisering, erbjuder metoden också en grund för objektiva kreditbeslut och möjliggör en konsekvent kreditbedömning som inte går att uppnå manuellt.

Skriv ut
Emilio Villegas
Emilio Villegas

Kontaktperson
070 947 11 15
emilio.villegas@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Relaterade produkter

Relaterade case

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode