Menu

Informationslösningar för medborgarnytta

Kommuner och myndigheter hanterar dagligen frågor som är avgörande för både privatpersoner och företag. Det kan handla om stora strategiska investeringsbeslut eller beslut som påverkar individen. I alla frågor så krävs rätt beslutsunderlag. 

Ledningen sitter med viktiga utvecklingsfrågor. För att de ska kunna fatta rätt beslut så krävs inte bara korrekt data och analyser utan även att de presenteras på ett begripligt sätt och att mätetalen går att jämföra mellan branscher. Tjänstemän i sin tur har hög arbetsbelastning och det är avgörande att de snabbt hittar korrekta och verifierade underlag.

Bisnode har en gedigen erfarenhet av att stötta den offentliga sektorn i sin verksamhet. Vi har branschledande lösningar för strategi och analys så väl som informationslösningar som underlättar för tjänstemän. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode