Menu
Market Viewer B2C

Identifiera dina mest lönsamma kunder

Market Viewer är ett kraftfullt analysverktyg som hjälper dig att identifiera dina mest lönsamma kunder och hitta nya prospekts som kan bli lika lönsamma.

Olika personas

koll på dina kunders beteende 

Market Viewer hjälper dig att identifiera lönsamma beteenden bland dina kunder. Verktyget ger dig möjlighet att till exempel se vad kunderna köper och vilken omsättning eller vinst de ger. Du kan även se vilka delar av verksamheten som går bäst och där använda enkla modeller för klassificera och följa kunderna efter värde. Detta gör att det är lätt att följa den kunddrivna verksamheten och göra urval baserat på beteendet med vårt verktyg. 

Det är även enkelt att följa verksamheten med operativa och strategiska nyckeltal. De strategiska nyckeltalen svarar exempelvis på frågor om tillväxt totalt, nyrekryteringsgrad, merförsäljningsgrad, omsättning fördelat per kund och produkt.

Dina bästa kunder är olika

Vill du veta vilka de lönsamma och olönsamma kunderna är så rekommenderar vi på Bisnode att vi klär dina kunder med vår kollektionserbjudande. Detta för att bättre stödja kundlivcykeln och underlätta att behålla befintliga kunder. Kollektion beskriver kunderna utifrån vilka de är och ger en bild av olika personas, karaktärer och beteenden. I stället för att beskriva målgrupper efter ålder, kön och inkomster får du en beskrivning av människor i deras livsfaser. I dessa livsfaser finns olika beteenden, värderingar, inköpsprofiler och kommunikationsprofiler vilket ger nya möjligheter att utforma rätt budskap och kommunikation till dina befintliga kunder.

Vill du ha fler kunder som bidrar till ökad tillväxt?

Market Viewer ger i grunden kunskap om dina bästa och lönsammaste kunder. Via verktyget kan du jämföra dina bästa kunder med omvärlden och göra urval och anpassa kommunikationen med effektiva budskap i en nyrekryteringskampanj.

Kortfattat så beskriver vi befolkningen med följande information:

Personas – en beskrivning och en enkel kartläggning av kunder som ger en tydlig bild av vilka personligheter som är mest intressanta för en produkt eller tjänst. Deras kommunikativa profil kan användas till att optimera kommunikationen oavsett om det är DR, TM eller i kundtjänst.

Insiktsvariabler – är en stor samling predicerad data för socioekonomi, familj, boende, bilinnehav, bilbyte, köpbeteende, medievanor, vilket baseras på faktisk och insamlad data. På så sätt identifieras hushåll som sannolikt har ett köpfönster för olika produkter.

Livsfaser – beskriver vilken livssituation en möjlig kund befinner sig i.

Läs mer om Market Viewer B2B > 

MARKNADSINFORMATION SOM INGÅR I MARKET VIEWER

Mer om Bisnode Kollektion >  
Mer om våra företagsregister >  
Mer om våra konsumentregister >

Skriv ut
Inside sales
Inside sales


08-410 044 14
kksmb@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode