Menu
Fastighetsuppgifter

Nå hushållen med vår kostnadseffektiva tjänst Fastighetsselekterat

Fastighetsselekterat är en selekteringstjänst vi erbjuder i samarbete med Posten. I tjänsten ingår adress, porto och distribution. Fastighetsselekterat är ett enkelt sätt att hitta din målgrupp till en lägre kostnad.

Till de boende

Grunden till tjänsten är en databas där du kan hitta din målgrupp genom att göra selekteringar på fyra olika fastighetstyper samt exempelvis geografiskt område, hushållstyp, inkomst, bilinnehav, detaljerade villavariabler samt ett antal mjuka variabler. Resultatet du får fram är en form av halvadressering, det vill säga en allmänt hållen adress, till exempel: "alla boende på Götgatan 15 A."

Så fungerar det

Fastighetsselekterat vänder sig till företagskunder. Tjänsten innebär att försändelser distribueras till hushåll i en viss portuppgång eller villa. Fastighetsselekterat är avsett för kommersiell reklam och delas inte ut till hushåll som undanbett sig reklam.

Du har säkert en klar bild över dina konsumenter. Med fastighetsselekterad reklam kan du förvandla dem från presumtiva kunder till nya kunder och sedan trogna köpare. Du kan skicka allt från vassa säljbrev till läsvärda magasin.

Villahushåll uppfyller alltid målgruppens kriterier. För flerfamiljshus väljer du hur stor andel av hushållen som ska uppfylla kriterierna. Databasen varifrån uppgifterna hämtas innehåller enbart uppgifter om hushållen på en viss adress. Det är därför inget personregister.

Alla försändelser ska ha samma mått, vikt och format. Minsta mått 90 mm x 140 mm, vikt högst 250 gram. Största mått 235 mm x 350 mm x 20 mm, vikt högst 250 gram. Utdelning sker helgfri måndag–fredag inom tre vardagar efter inlämningsdagen.

Plock och pack

Vi åtar oss även att skapa hela kampanjer, från idé till tryck, print, efterbehandling och utskick.

Skriv ut
Peter Brandt
Peter Brandt

Kontaktperson
070 548 99 88
peter.brandt@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Relaterade produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode