Menu
Bisnodes kreditvärderingssystem

Undvik kundförluster och maximera affärsmöjligheterna

Hundratusentals företag tar dagligen hjälp av vårt kreditvärderingssystem för att snabbt fatta säkra och lönsamma beslut. Dessa företag kan göra affärer med alla och ser genom rating och rekommenderad kreditlimit när de bör begära förskottsbetalning, begränsa eller öka kreditbeloppet.

Vi värderar företag med hjälp av vårt expertsystem. Ett system som har utvecklats med hjälp av erfaren expertis inom såväl kreditbedömning som redovisning, skatt och juridik. Det är ett automatiskt kreditvärderingssystem.

Vi kontrollerar kontinuerligt vårt system. Dessa kontroller visar att systemet i god tid förutser risken för att ett företag ska hamna på obestånd.

Vad är det som styr vilket kreditbetyg ett företag får?
Kreditbetyget symboliserar risken för att hamna på obestånd eller gå i konkurs. Ett företags kreditbetyg har alltid en orsak. Betyget grundar sig på en kombination av data som har säkerställts statistiskt genom att analysera tusentals tidigare konkurser. För aktiebolag är till exempel nyckeltalen i årsredovisningen viktiga för att fastställa bolagets kreditbetyg.

Statistik som bevis
Vi är den enda aktören på marknaden som återkommande redovisar statistik på hur väl våra kreditbetyg förutser konkurs.

 

Exempel på fördelning av kreditbetyg för aktiebolag 12 månader innan konkurs.

Bilden här visar att Bisnode har kunnat ge en varningssignal i form av ett lågt kreditbetyg på cirka 90 procent av alla konkursföretag ett år innan konkursen skedde.

Bisnodes kreditbetyg har sin grund i värderingsmodeller som är individuellt utvecklade för olika företagsformer. Bedömningen sker enligt ett automatiskt regelverk som är baserat på över 2 000 regler.

Alla Sveriges totalt över en miljon aktiva företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor) har kreditbetyg. Betygen baseras på offentlig information från bland annat Bolagsverket, Skatteverket, SCB, Kronofogdemyndigheten och Lantmäteriet. Kreditbetygen är händelsestyrda och uppdateras dagligen. Varje dag ändras kreditbetygen på cirka 1 500 företag.

Vilka uppgifter påverkar kreditbetyget?

Här finns en lista på det som påverkar kreditbetyget.

I vår ratingguide kan du läsa mer om vad som krävs för att få de olika kreditbetygen?

Aktuell kreditbetygsstatistik >>

Skriv ut
Henrik Hargeus
Henrik Hargeus

Kontaktperson
08-519 010 45
henrik.hargeus@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode