Menu
Vanliga frågor och svar

Om våra kreditbetyg och vårt kreditvärderingssystem

Varför har mitt företag fått sänkt kreditbetyg?

För aktiebolag beror det ofta på att ett nytt bokslut har uppdaterats i Bisnodes databas. För bolagsformer som saknar offentlig årsredovisning – det vill säga enskild firma handelsbolag och kommanditbolag – sker bedömningen utifrån persontaxeringen som ingår i den årliga privata deklaration som kommer in under årets sista månader.

Vanliga orsaker till att ett aktiebolag får sänkt kreditbetyg är försämrade nyckeltal eller att nyckeltalen försämrats jämfört med nyckeltalen för bolagets bransch.

Viktiga nyckeltal som vårt kreditvärderingssystem bygger på hittar du här.

För att uppnå högsta kreditvärdighet, AAA, krävs att företaget har en mycket stark finansiell ställning och där företaget också är generellt väsentligt bättre än andra företag, till exempel in sin bransch. AAA är ett kvalitetsbevis på att företaget har en ekonomi som är bland de bästa i Sverige, opåverkade av konjunktur.

Har ni en kort, bra text om kreditbetyget som jag kan lägga på vår webbplats?

Använda gärna denna:
Därför är det viktigt med ett högt kreditbetyg Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes (före detta Soliditets) kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete. Vi hoppas att du inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag.

Mitt företag ingår i en koncern. Har koncerner också kreditbetyg? 

Nej, koncerner får inte kreditbetyg. Vår utgångspunkt är att värdera varje juridiska person efter dess egna ekonomiska förutsättningar. När vi sätter ett kreditbetyg tittar vi enbart på de förutsättningar som gäller för just det organisationsnumret, det vill säga just den juridiska personen. Vi väger alltså inte in ekonomin hos andra bolag i samma koncern, till exempel moderbolag, dotterbolag eller systerbolag.

En koncern är inte en statisk enhet. Under ett räkenskapsår kan en koncern avyttra och förvärva bolag. Dessutom kan det ske transaktioner mellan företagen i en koncern. Detta medför att koncernens finansiella förutsättningar snabbt kan förändras. Därför får inte koncerner kreditbetyg.

Måste jag vänta till nästa bokslut innan kreditbetyget ändras? 

Aktiebolagets bokslutsinformation har stor betydelse för kreditbetyget. I situationer där ett företag har ett B- eller C-betyg baserat på senaste officiella årsredovisning, kan Bisnode utföra en manuell revidering av kreditvärdigheten genom att direkt från företaget inhämta en sammanställd färsk delårsrapport. Denna delårsrapport får max vara tre månader gammal. Den manuella prövning som Bisnode gör kan då medföra att kreditratingen höjs till ett max ett A.

Vår tjänst Addition Report kan användas till exempel när företaget anser att det har ett för lågt kreditbetyg och står inför att delta och lämna anbud i en offentlig upphandling. Kan företaget dokumentera med färskare bokslutsinformation att det nu går bättre kan det snabbare påverka kreditbetyget. 
Vill du beställa vår tjänst Addition Report? Kontakta gärna vår kundservice för ytterligare information och prisuppgifter.

Kan ni göra en snabbinläsning av ett bokslut? 

En komplett årsredovisning som motsvarar Bolagsverkets krav kan, om snabbare uppdatering önskas, skickas till Bisnode. Den nya årsredovisningen blir då kreditbetygsgrundande inom tre arbetsdagar (jämfört med cirka tre veckor veckor om det går via Bolagsverket). Kontakta gärna vår kundservice för ytterligare information och prisuppgifter.

Hur ska jag göra för att mitt företag ska få högsta kreditvärdighet? 

Bisnode erbjuder dig hjälp med att förstå lite mer hur kreditbetyget fungerar och vad som krävs för att uppnå en viss kreditvärdighet. Frågor kring kreditbetygsättning är ofta ganska komplexa, så för att lämna underbyggda besked förutsätter det att vi genomför en djupare utredning för just ert företag. Vi testar då olika antaganden i vår ratingmodell med alla drygt 2 000 parametrar. För att genomföra en simulering av kreditbetyget krävs att vi får in en aktuell resultat- och balansräkning som vi kan utgå ifrån. Dessa behöver inte vara reviderade. Vi kan därefter ta fram ett antal ekonomiska nyckeltal och andra kriterier som företaget kan sträva mot för en högre kreditvärdighet.

Denna tjänst heter heter Rating Prediction Report. Kontakta gärna vår kundservice för ytterligare information och prisuppgifter.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Kundservice merit
Kundservice merit


08-519 013 50
merit@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode