Menu
Bisnode Kollektion

Individer som personas

Bisnode Personas är vår metod att beskriva arketyper av individer genom deras attityder, värderingar, drivkrafter och livsstilar.

Personas är definierade efter sina värderingar, beteenden och attityder, de beskrivs efter om de är globala eller lokala, konservativa eller förändringsbenägna och kollektiva eller individer.

Bisnode Personas innehåller tio personlighetstyper:

 
Äventyraren 
"Man lever bara en gång!"

En äventyrare är intensiv och nyfiken. Dialog och öppenhet är självklarheter och ordet "globalisering" är något positivt.

Adrenalinpåslaget är stort. Äventyrarna upplever gärna nya, oväntade saker men ser inte alltid konsekvenserna av sitt handlande.

------------------------------------------------
Livsnjutaren "För att jag är värd det!"

Livsnjutarna har rätt traditionella värderingar. De följer med och identifierar sig med populära tv-serier. De är materialister, lite osäkra till sin natur och söker bekräftelse i valet av exempelvis kläder, bilar och boende.

Livsnjutarna tar gärna med sig åsikter och värderingar från uppväxten eller från någon som de ser upp till. De vill kunna njuta av överflöd och mäter framgång i materiella ting.

------------------------------------------------
Entreprenören "Det var lite av en utmaning!"

Entreprenörer är aktiva personer med ett intensivt fritidsliv som gärna provar nya saker. De söker utmaningar samt tar tillvara och skapar möjligheter.

Att starta företag är en självklarhet för entreprenören men lika ofta hittar vi dem i ledande befattningar.

------------------------------------------------
Humanisten  "Det skall vara rättvist!"

Visst var det bättre förr! Humanister är personer som är handlingskraftiga men gärna finns i bakgrunden.

De engagerar sig gärna i stora som små frågor för att åstadkomma en bättre och mer rättvis värld. Att vara medveten och känna ansvar är viktigt.

------------------------------------------------
Organisatören  "Friskt vågat hälften vunnet!"

Organisatörer har lätt att förstå andra människor och för att anpassa sig till sin omgivning. Social i verkliga livet! Kan vill och törs! Livsbejakande, är gärna i centrum. Njuter, har roligt och trivs bäst tillsammans med andra.

Traditionella, och ibland övertagna, vanor och uppfattningar är viktiga att hålla fast vid och de njutningssökande materialisternas engagemang för politik och samhällsförändring är ännu begränsat.

------------------------------------------------
Den trygga "Man vet vad man har!"

"De trygga" är värdekonservativa och traditionella. De tror på auktoriteter och har respekt för personer i samhällsledande befattningar.

De föredrar kontinuitet, trygghet och igenkänning. Vill ha fasta spelregler och lockas inte av överraskningar eller snabba förändringar.

------------------------------------------------
Elitisten  "Ut med det gamla, in med det nya!"

En elitist är snabb på att följa eller leda förändringar, både i samhället, nya trender och på arbetsplatsen. De sätter sig själva i fokus och undviker kollektivet. Elitisten verkar inte för ett jämlikt samhälle.

Framgång är en del av självförverkligandet. Lönen och prylar är måttet på hur framgångsrika de är. 

------------------------------------------------
Den lojala "Det har blivit lite av en tradition…!"

De lojala upplever inte storstäder som särskilt lockande. De hyser stor respekt för lag och ordning, värdesätter plikttrogenhet och betonar vikten av att hålla fast vid överenskommelser.

Bussresor, korsord och att se om den egna hälsan är stora intresseområden för de lojala. Likaså specifika konsumtionsområden som att ägna sig åt trädgården och att se om det egna boendet.

------------------------------------------------
Intraprenören "Tillsammans är vi starka!"

Intraprenörer är vetgiriga. De har åsikter och engagerar sig gärna i lokala frågor. De befinner sig själva, och engagerar gärna sin omgivning, i en kontinuerlig utveckling.

Så resonerar intraprenören: Det kan alltid bli bättre, vi kan lära oss mer och göra saker för närmiljön, arbetsplatsen och skolan på ett bättre sätt.

------------------------------------------------
Den belåtna "Varför ändra något som fungerar?"

Den belåtna tycker att det finns mycket som är viktigt men inte så mycket hamnar i centrum. När man väl har hittat den bästa platsen i världen, hemmet, så finns det ingen anledning att söka sig någon annanstans.

Familjen och de närmaste har en central roll för den belåtna och det ska helst vara oförändrat över tid. Igenkänning och rutiner är viktigt.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lena Durvik
Lena Durvik

Kontaktperson
070-967 93 30
lena.durvik@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode