Menu

Insikter om hushåll

Hushållsnivån är kärnan där vi utgår från varje hushåll och beskriver livsfaser, köpkraft, beteenden samt vilka köpfönster som finns.

Varje individ påverkar och påverkas av hushållet man lever i och därför måste hänsyn tas till mer än de hårda fakta som tidigare beskrivit en enskild målgrupp. Hushållsnivån inkluderar hela hushållets köpkraft, livsfas, köpfönster och beteende där vi förutspår kommande inköp av bland annat bilar, gåvor till givarorganisationer och distansköp.

UngdomUngdom

Till gruppen ungdomar med eget boende räknas alla personer som är 16-24 år , bor i enpersonshushåll i områden med låg andel barnfamiljer. Denna grupp utförs av ca 7 % av Sveriges vuxna befolkning.

Ungdomar har betydligt lägre inkomster än rikssnittet och 80 % är låginkomsttagare. Ungdomar med eget boende bor främst i lägenhet i städer och endast 18 % bor på landsbygden. 54 % är heltidsstuderande.

SingelSingel

Till singlar räknas personer i enpersonshushåll mellan 25-49 år som bor i områden med låg andel barnfamiljer. Singlar utgör ca 26 % av Sveriges vuxna befolkning, 55 % är män. Singlar bor i störst utsträckning i lägenhet i storstadsområden. Inkomsterna ligger på snittet för riket och närmare 30 % har medelhöga egna inkomster.

HemmaungdomHemma-ungdom

Till gruppen ungdomar räknas personer som är 16-24 år. Ungdomar som bor hemma bor i flerfamiljshushåll och bor kvar hos sina föräldrar. Den gruppen utgörs av ca 5 % av Sveriges vuxna befolkning.

Ungdomar har betydligt lägre inkomster än rikssnittet och 90 % är låginkomsttagare. Ser man däremot till hela hushållets inkomster är de goda. 94 % av de hemmaboende ungdomarna bor i småhus och något högre utsträckning utanför storstadsområdena än snittet i riket. 73 % är heltidsstuderande.

DINKDINK

DINK är hushåll med två personer, par som bor tillsammans i områden med låg andel barnfamiljer. Gruppen utgör ca 4 % av Sveriges vuxna befolkning. DINK bor i stor utsträckning i områden där det finns väldigt lite barnfamiljer och utmärkande för gruppen är att bo i storstad. Gruppen har något högre inkomster än riket i snitt och närmare 30 % är höginkomsttagare. DINKisar bor vanligtvis i lägenhet.

SmåbarnsfamiljSmåbarnsfamilj

Ca 13 % av Sveriges vuxna befolkning består av småbarnsfamiljer. Till småbarnsfamiljer räknas familjer som bor i områden med hög andel familjer med ett eller flera barn som är 0-6 år samt att man är 20-45 år. Inkomsterna för småbarnsfamiljer ligger över snittet i riket och närmare 30 % är höginkomsttagare. Ca 70 % av småbarnsfamiljerna har underskott av kapital och en stor del av det är kopplat till lån man har för boende. Ca 40 % är villaägare och 55 % bor i småhus.

Väletablerad familjVäletablerad

Väletablerade familjer utgör ca 11 % av Sveriges befolkning. Till denna livsfas räknas familjer som bor i områden med hög andel familjer med barn i åldern 7-17 år och inte har småbarn. Väletablerade familjer är den grupp som har de högsta inkomsterna av livsstadierna både med avseende på personliga samt hushållets. Samtidigt har de en del utgifter för lån, 72 % har underskott av kapital. En mycket hög andel bor i småhus och hela 62 % är villaägare (jmf 32% i riket). Väletablerade familjer är mer benägna att äga ett fritidshus jämfört med snittet.

MedelåldersMedelålders

Till gruppen medelålders räknas personer som är mellan 50-64 år och inte har några hemmaboende barn 0-17 år. Denna grupp utgör ca 8 % av Sveriges vuxna befolkning. Gruppen har goda inkomster och en stor del av gruppen har överskott av kapital.
55 % bor i småhus och 17 % i bostadsrätt. 13 % äger ett fritidshus och det är en högre andel än för riket i snitt (8 %).

SeniorerSeniorer

I gruppen seniorer räknas samtliga i befolkningen som är 65 år eller äldre. Gruppen utgör 24 % av Sveriges vuxna befolkning. 55 % av seniorerna är kvinnor. Inkomsterna för gruppen är lägre än rikssnittet och 60 % är medelinkomsttagare, 55 % har överskott av kapital. Utmärkande för gruppen är att bo i bostadsrätt och att äga fritidshus . Lägre andel bor i småhus jämfört med snittet i riket.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lena Durvik
Lena Durvik

Kontaktperson
070-967 93 30
lena.durvik@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode