ANALYSVERKTYG FÖR PROSPEKTERING OCH MARKNADSSTYRNING

Vill du segmentera dina kunder och målgrupper? Mäta responsen på dina aktiviteter? Hitta och ladda ner nya kundämnen? Du gör detta bäst med Market Viewer – ett av marknadens vassaste verktyg för prospektering och styrning av sälj- och marknadsinsatser.

Market Viewer är ett kraftfullt analysverktyg som identifierar de mest lönsamma kunderna i din kundstocken och hittar nya kundämnen som kan bli lika lönsamma.

Mer om Market Viewer

Eva Wibner
Eva Wibner

Kontaktperson
070 522 13 40
eva.wibner@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!