ÖKA MERFÖRSÄLJNINGEN GENOM ATT UPPDATERA DITT KUNDREGISTER

Vår registertvätt gör det tråkiga jobbet åt dig. Snabbt och enkelt blir ditt kundregister aktuellt – med uppdaterade uppgifter som kundnummer, adress och organisationsnummer.

Men din uppdaterade information kan du minska antalet returer vid utskick, göra rätt kundbesök och öka merförsäljningen – dels på ytterligare företag i koncernen, dels på obearbetade arbetsställen.

Mer om nordisk företagsinformation

Jenny Hellberg
Jenny Hellberg

Kontaktperson
070 638 33 61
jenny.hellberg@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!