SÄKERSTÄLL KVALITETEN PÅ DIN KUNDDATAINFORMATION

Efter en tvättning och matchning av uppgifterna i ditt adressregister får du aktuell och korrekt information om alla kundföretag som kan uppdateras och kompletteras.

Vi levererar bland annat en sammanställning av dubbletter, det vill säga företag och kontaktpersoner som förekommer mer än en gång. Dessutom levereras information om vilka företag som gått i konkurs, vilka som är inaktiva eller vilande samt vilka adressposter som inte kan identifieras och kanske bör rensas bort.

Mer om avisering

Jonas Bartenius
Jonas Bartenius

Kontaktperson
+46 8 55 56 81 51
jonas.bartenius@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!