FÅ TOTAL ÖVERBLICK ÖVER DIN KREDITRISK

I en snabbföränderlig värld är det viktigt att du har du koll på din totala kreditrisk. Med hjälp av vår portföljanalys kan du snabbt, enkelt och ur flera vinklar göra dagsaktuella analyser av din totala portfölj.

Med vår portföljanalys kan se hur mycket ditt företag riskerar att förlora i kreditförluster med din nuvarande riskprofil och hur du ligger i linje med din målsättning.

Mer om kreditbevakning

Paul Geete
Paul Geete

Kontaktperson
070 947 11 52
paul.geete@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!