Menu

TARGET

Hur väljer vi rätt väg? Strategisk och operativ analys.

Vi kan hjälpa olika beslutsfattare i din organisation att vaska fram möjliga beslut, prioritera mellan dem och komma till handling. Med hjälp av datan i er organisations olika register, våra data och insamlade data kan vi analysera och se samband som hjälper er framåt. Det är med hjälp av den här kombinationen av data som intressanta slutsatser kan dras. Analysen kan tillämpas på enskilda, större beslut eller hjälpa till att ge återkommande stöd vid dagliga beslut. Kort sagt hjälper vi er att förvandla data till nya insikter.

Hur minskar vi kreditriskerna? Kreditanalys.

För att ni ska ha full koll på kreditrisken och identifiera åtgärder, erbjuder vi en rad olika tjänster som ger överblick över kundfordringar och total risk. Här kan ni även överblicka leverantörsportföljen och inköp och få full kostnadskontroll.

Hur förbättrar vi vår marknadsföring? Marknadsföringsrelaterad analys. 

För att lyckas bättre med marknadsföringen erbjuder vi hjälp att hitta rätt målgrupper och kundämnen samt förstå när det är bäst att bearbeta dem. Självklart får ni hjälp att utvärdera de aktiviteter ni genomför. Vi kan ge en diagnos av ditt företag och jämföra med konkurrenterna så att ni kan genomföra förbättringsåtgärder. Vi kan också göra en prediktiv analys, där vi hjälper dig att förutse kundernas framtida beteende, till exempel vad gäller köp.

Hur får vi en rättvisande bild av betalningsförmågan? Score cards.

Scoring är en statistisk metod för att träffsäkert ge en sammanvägd bild av en kunds kreditvärdighet. En stor mängd olika egenskaper och informationsposter om personen redovisas i ett samlat, objektivt omdöme. Vi kan ge generella och specifika prognoser om framtida betalningsförmåga för att minska risken för kreditförluster. 

Hur får jag ett aktuellt register? Matchning.

Vill du ha en framgångsrik dialog med din målgrupp är det viktigt att ha hög kvalitet på adressregistret. Ett adressregister är levande material som förändras och lever över tiden. Därför rekommenderar vi en matchning, en grundlig genomgång, av registret innan det används, så att det rensas och rättas regelbundet.

Hur hittar jag precis rätt målgrupp? Målgruppsurval.

Här finns olika sätt att nå målgrupper med hjälp av specifika urval, baserat på till exempel var de bor, vilka fordon de kör, vilken befattning de har på jobbet och olika typer av konsumentbeteenden. Vi har både expertis och verktyg att hjälpa dig att hitta rätt.

Läs om alla våra produkter inom Target här.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode