Menu

Finansiella tjänster i en komplex värld

Banker och finansinstitut måste förhålla sig till en föränderlig värld. Kunderna förväntar sig högsta service på kortare tid än någonsin samtidigt som handläggare måste hantera allt mer komplexa informationsinhämtningar för att fatta rätt beslut. Det blir allt svårare att behålla kunder och att nå ut med rätt budskap eller erbjudande rätt personer vid ett lämpligt tillfälle. Samtidigt så finns det en ständig flora av nya regler och lagar som påverkar erbjudanden och lösningar.

Bisnode har ett antal skräddarsydda lösningar till banker och finansinstitut som underlättar både ärendehantering, interna processer och extern kommunikation. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. 

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode