Menu
Riskanalys

Låt aldrig dina affärsrisker bli en överraskning

Affärstempot blir allt högre, konkurrensen tilltar och förändringarna i vår omvärld sker allt snabbare. Därför är det extra viktigt att du skapar rutiner för att kontinuerligt mäta och följa upp riskförändringarna i din kundportfölj. Vår riskanalys hjälper dig bland annat att identifiera riskerna.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med riskanalyser som är anpassade utifrån förutsättningarna i just deras företag eller organisationer.

Låt oss identifiera hur stora risker ni har, men även vilka kundsegment som driver på riskerna.

När du har bra kontroll över dina kundfordringar kan du också agera i tid och på det sättet bli mer lönsam.

Skriv ut
Torbjörn Sandahl
Torbjörn Sandahl

Kontaktperson
072 387 7071
torbjorn.sandahl@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Relaterade produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode