Menu
D&B Supplier Portfolio Manager

Säkra framtida leveranser

D&B Supplier Portfolio Manager är ett webbaserat strategiskt analysverktyg, som ger dig total överblick över alla era leverantörer, lokalt och globalt. Verktyget stämmer av era reskontror mot vår databas, och synliggör automatiskt alla de risker som kan identifieras. På så sätt får du inte bara koll på potentiella leveransstörningar du måste beakta, utan även värdefulla förhandlingsmöjligheter du annars lätt skulle gå miste om.

Ständig tillgång till snabb analys

D&B Supplier Portfolio Manager ger dig effektiva analyser av potentiella leveransstörningar du måste räkna med, till följd av specifika leverantörers ekonomiska situation.  Du får en tydlig översikt över koncernexponeringar såväl lokalt som internationellt, samtidigt som du får information om kritiska förändringar i portföljen.

D&B Supplier Portfolio Manager gör det möjligt för dig att ringa in risker och förhandlingsmöjligheter som gäller för just er, vilket ger en tydligare bild av de strategiska åtgärder ni bör vidta för att optimera era inköp.

D&B Supplier Portfolio Manager ger dig svar på frågor som:

 • Hur mår mina leverantörer ekonomiskt?
 • Vilka är mina största risker och bästa förhandlingsmöjligheter?
 • Hur många leverantörer har jag i en viss region?
 • Hur mycket köper vi från en viss koncern globalt?
 • Hur stor del av leverantörens omsättning står vi för?
 • Hur förändrar sig min leverantörsreskontra över tiden?
 • Hur många leverantörer har jag i en viss bransch?

Innehåll

Den senaste versionen av D&B Supplier Portfolio Manager innehåller följande funktioner och möjligheter.

 • Matchning med datamängder från D&B (uppdateras månadsvis).
 • Globalt data.
 • Global koncerninformation.
 • Inköp och risk per leverantörskategori.
 • Beroendeindex.
 • Kundflaggning (visar leverantörer som också är kunder).
 • Sökfunktioner.
 • Minirapport.
 • Exporter av datamängder.
 • Global och koncernvis inköpsöversikt.
 • Hantering av flera leverantörsreskontror, med aggregerade rapporter.
 • Segmentering per risk, bransch, geografi och storlek/ålder.

Kontinuerliga uppgraderingar

Eftersom vi alltid strävar efter att kunna erbjuda er kunder bästa möjliga beslutsunderlag, pågår ständigt förbättring och utveckling av våra tjänster. Detta gör vi i samråd med er användare, där varje ny version har anpassats efter er feedback.

Exempel på nya funktioner i senaste uppgraderingen:

 • Utökad historisk information.
 • Historiska rapporter hämtade via D&B Portfolio Manager visas i "Business Summary".
 • Återskapa bakgrunden till tidigare beslut, till exempel vem som beställt en rapport och när.
 • Förbättrad information om händelser och inställningar.
 • Upp till 24 månaders historik.
 • Personlig anpassning av vy, med t ex anteckningar.

Den senaste versionen 5.0 lanserades den 26 augusti 2013.

Dun & Bradstreet

Skriv ut
Eric Johansson
Eric Johansson

Kontaktperson
0761-995012
eric.johansson@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode