Menu
Kundportföljsanalys

Få total överblick över din kreditrisk

För att du ska känna dig trygg och säker kring dina kreditbeslut är det viktigt att du vet vilka du gör affärer med. Bisnodes portföljanalys ger dig dagsaktuella analyser av din totala portfölj, snabbt, enkelt och ur flera vinklar.

Med hjälp av våra portföljanalyser kan du snabbt, enkelt och ur flera vinklar göra dagsaktuella analyser av din totala portfölj. Du får svar på frågor om kreditrisker och förhandlingsmöjligheter, vilket leder till att du får en tydlig bild av vilka åtgärder du bör ta för att optimera dina affärer.

Följ upp effekten

Du får även möjlighet att följa upp om de förändringar du genomfört har fått den planerade effekten. Med analyserna får du en riskbedömning eller en möjlighetsbedömning av din totala portfölj – oavsett om det är kunder, leverantörer eller andra affärskontakter.

Jämför med landets kreditbetygsfördelning

Självklart kan du även jämföra dina egna resultat mot det aktuella landets kreditbetygsfördelning. För Sverige kan du även göra det på bolagsform, län, kommun och SNI-kod. Allt detta styr du själv.

Genom våra analyser får du svar på frågor som

  • Beviljar jag kredit till rätt kunder?
  • Har de rätt betalningsvillkor?
  • Vänder jag mig till rätt prospects?
  • Hur mycket ska jag reservera för eventuella kundförluster?
  • Ligger risknivån rätt i portföljen?


För dig med global kundbas

Läs mer om D&B Portfolio Manager

Skriv ut
Emilio Villegas
Emilio Villegas

Kontaktperson
070 947 11 15
emilio.villegas@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Relaterade produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode