Menu
Kassaflödesanalys

Optimera kassaflödet och förbättra lönsamheten

Att optimera företagets kassaflöde innebär att du faktiskt kan bibehålla eller förbättra lönsamheten i en marknad trots högre räntenivåer och minskande marginaler.

Kassaflödet är ditt företags in- och utbetalningar under en begränsad tid, det vill säga dina betalningsströmmar. Vår kassaflödesanalys kan hjälpa dig att få svar på frågor som

  • Vilka av mina kunder är en stor risk?
  • Vilka kunder orsakar långa kredittider?
  • Vilka kunder betalar snabbare till andra än till mig?
  • Betalar vi våra leverantörer snabbare än vi får betalt?
  • Vilka åtgärder kan jag göra och hur implementerar jag dem? 

Tydliga åtgärder och mätbara effekter

Med vår kassaflödesanalys ser du på ett tydligt sätt åtgärder och hur du kan mäta effekterna av dina insatser. Analysen är en investering som snabbt ger dig återbäring, men även långsiktigt säkerställer att du har en optimal lösning i ditt företag.

På samma sätt som vi kan analysera dina kunder kan vi naturligtvis även analysera dina leverantörer. Analysen hjälper dig att

  • visa nuläget
  • identifiera förbättringsområden
  • fastställa mål
  • implementera åtgärder
  • följa upp mål och rapportering.
Skriv ut
Emilio Villegas
Emilio Villegas

Kontaktperson
070 947 11 15
emilio.villegas@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode