Menu
Inköpsanalys

Verktyget som ger dig kostnadskontroll

Vet du hur ni spenderar era pengar? Vi vet att många företags kostnader för inköp från externa leverantörer uppgår till två tredjedelar av deras totala kostnader. Bisnodes inköpsanalys är verktyget som ger dig kostnadskontroll.

Om sanningen ska fram är det få företag som vet hur stor deras totala inköpsvolym är. I många fall hanteras dessutom en stor del av inköpsvolymen utan inköpsfunktion.

Helhetsgrepp på era externa kostnader

Med vår inköpsanalys får du ett helhetsgrepp på ditt företags externa kostnader genom en så kallad spendanalys. Genom en strukturerad och kraftfull metodik kan vi kartlägga de totala inköpen både i mindre och större organisationer. Det sker genom att först konsolidera och sedan se den totala inköpsbilden eller den så kallade spenden.

Låt oss hjälpa dig att reducera antalet leverantörer, utnyttja kraften av att vara en större kund och identifiera bästa pris när fler bolag är köpare av samma tjänst. 

Svar på inköpsfrågor

Inköpsanalys kombinerar din interna information med vår data och ger svar på frågor som

  • Vad köper vi?
  • Hur köper vi det?
  • Vem eller vilka köper?'
  • Vilka är våra nyckelleverantörer?
  • Vilken risk har våra leverantörer?
  • Vilken bransch tillhör våra leverantörer?
  • Hur ser koncernförhållanden ut hos våra leverantörer?
Skriv ut
Emilio Villegas
Emilio Villegas

Kontaktperson
070 947 11 15
emilio.villegas@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Relaterade produkter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode