Menu
Bisnode betalningsindex

Betalningsindex - identifiera dåliga betalare och slipp kreditförluster

Vill du ha kontroll på hur dina kunder betalar sina fakturor till andra leverantörer och till ditt företag? Vår tjänst Betalningsindex är ett nyckeltal och en variabel som hjälper dig att kartlägga dina kunders betalningsmönster. Att veta vilka kunder du bör vårda och vilka du bör bevaka lite extra kan vara avgörande, särskilt då långvariga kundrelationer är en prioritet.

Betalningsindex är ett nyckeltal som visar genomsnittlig betalningstid vägd med fakturabelopp och åldern på fakturan. Du får även reda på företagets betalningshistorik och trend. 

Så kan betalningsindex hjälpa ditt företag

Betalningsindex ger en ytterligare dimension till kreditbedömningen. Genom att i förväg veta vilka kunder som har sena betalningsvanor kan du minimera företagets kostnader som är genererade av sena betalare. I kravhanteringen hjälper Betalningsindex dig att prioritera de ärenden du omgående bör agera på. Det är det självklara verktyget för att styra antalet kreditdagar och förbättra ditt kassaflöde.

Så skapas variabeln

Variabeln skapas med hjälp av en unik databas hos Bisnode som bygger på reskontrainformation från ett representativt urval från olika branscher. Databasen består av flera miljoner fakturor och uppdateras 1 ggr/vecka med nya unika observationer från olika leverantörer. Samarbetet bygger på en unik samverkan mellan många av Sveriges största företag som insett nyttan med att dela information kring olika branscher och kunder. Våra partners inom samarbetet täcker in ett flertal olika branscher så som t ex telekom-, energi-, kontorstjänster- och transportbranschen.

Snittdagar före/efter förfallodatum 

Snittdagar som visas tillsammans med Betalningsindex är ett medelvärde utan hänsyn tagen till fakturabeloppet.Betalningsindex Normalt följs snittdagar och Betalningsindex åt men ibland kan det vara stora skillnader. Skiljer det mycket mellan antalet viktade och oviktade dagar beror det på att företaget särbehandlar fakturor.

Besked om och när betalningen sker 

Kreditratingen ger svar på frågan om leverantören får betalt. Ett lågt Betalningsindex har en mycket stark korrelation med konkursrisk. Ett försämrat Betalningsindexvärde kan uppstå ca 10-12 månader före konkurstillfället.

I rapporten Betalningshistorik visas dels Betalningsindex för det omfrågade företaget den senaste veckan och månadsvis upp till 24 månader bakåt. Detta möjliggör uppföljning av eventuella trender i kundernas betalningsmönster. Vi visar genomsnittligt Betalningsindex för den bransch det omfrågade företaget tillhör samt genomsnitt för Sverige.

Så här tolkar du informationen

Du bör prioritera, kontakta alternativt stoppa pågående affärer om en kund har lågt Betalningsindex. Om en kund plötsligt börjar ändra sitt betalningsbeteende kan det vara en indikation på ökad risk. Komplettera med egen information, ta en kreditrapport för att se vilken rating företaget har.

Kontrollera även om det skett några styrelseändringar, namnändringar etc. Betalningsindex 75 - 80 är det vanligaste i Sverige, företagen betalar i genomsnitt 0 till 5 dagar efter förfallodatum. Ibland kan det förekomma att ett företag har 78 i Betalningsindex men i snitt betalar 12 dagar för sent. Detta betyder att företaget betalat större fakturor snabbare.

Är du en huvudleverantör eller sidoleverantör, har du ett stort eller litet belopp? Ett högt Betalningsindex men med många dagar i snitt sent betyder att stora fakturor prioriteras. Är det en befintlig kund till er och du ser att företaget betalar andra före er så är det aktuellt att se över rutinerna för hur ni hanterar förfallna fakturor.

Läs även:

Intervju med Henrik Hargéus - Så minskar du ditt företags kreditförluster »

Skriv ut
Henrik Hargeus
Henrik Hargeus

Kontaktperson
08-519 010 45
henrik.hargeus@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode