Menu
Bisnode Simpler

Hur går det egentligen för näringslivet i kommunen?

Du som näringslivschef behöver en bra bild av ditt näringsliv för att skapa samsyn bland aktörer och för att kunna fatta rätt beslut om aktiviteter i din näringslivsplan. Att få en bild av alla företag i din kommun är mycket svårt men med Bisnode Simpler är det enkelt.

Bisnode Simpler ger dig en tydlig bild av hur det går för:

Dessutom kan resultatet jämföras med andra kommuner.

Hur?

Vi levererar och presenterar en lättfattlig analys med våra visuella bolldiagram och ger dig rekommendationer som åtgärdar de svagheter vi ser att näringslivet har. Du kan skapa en mycket välgrundad handlingsplan och visa alla intressentgrupper hur det verkligen står till i näringslivet.

Pedagogiska bolldiagram

Med våra bolldiagram får du en snabb och visuell bild av hur det går för kommunens företag som bygger på verkliga resultat- och balansräkningar. Du kan jämföra utvecklingen i din kommun med andra kommuner, med branscher i hela länet eller hela Sverige. Vi använder data för flera år så att du kan se om företagen går bättre eller sämre, växer mer eller mindre. Listor med data för de större företagen i varje storleksklass, bransch med mera ställer vi upp i en tabell. Det gör att du kan se vilka företag som har kommit med och hur vi har räknat.

Våra diagram används av många regioner, kommuner, branschförbund och myndigheter i Sverige, mycket på grund av att även de som inte har en bakgrund inom ekonomi har lätt att förstå analysen.

Varför Bisnode Simpler?

När du beställer en rapport om ett företag finns det en risk för att både resultat och anställda enbart illskrivs den ort där företaget har sitt säte eller sin besöksadress. Men i själva verket kan företaget bedriva verksamhet på flera arbetsställen runt om i landet. Detta ger en missvisande bild av näringslivet i kommunen.

För att få en rättvisande bild av näringslivet i er kommun fördelar vi istället företagets resultat och anställda på varje arbetsställe. Detta är vi ensamma om.

Referenser

Det finns över 110 kommuner som redan använt sig av Bisnode Simpler för att koppla greppet om näringslivet.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner

Simpler
070 6104076
simpler@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode