Menu
Profilanalys

Lär känna dina kunder

Bisnodes profilanalys hjälper dig att lyckas bättre i din bearbetning av befintliga kunder samt med hitta nya kunder. Vår profilanalys beskriver grupper i jämförelse med marknaden eller inom en databas. Resultatet används för att förstå vilka kunderna är, för att anpassa kommunikation eller för att vässa målgruppsurval.

Profilanalys kompletterar den information du har om dina kunder i din kunddatabas. Den beskriver dina kunder utifrån flera variabler i vår informationsdatabas som till exempel ålder, inkomster, utbildningsnivå och boendeform.

Hjälper dig att hitta "tvillingar"

I profilanalysen kan dina befintliga kunder jämföras med hur stor andel som finns på marknaden. I analysen anpassas mark­naden för att se ut just som din målmarknad. Det ger dig möjlighet att se en tydlig potential och att hitta tvil­lingar.

Jämför kundgrupper

I analysen kan du även se skillnad mellan egna kundgrupper. Vad skiljer de lojala kunderna från de mindre lojala? Likaså kan du jämföra de två kundgrupperna lojala, ickelojala eller andra parametrar mot basen.

Du kan även se kundernas fördelning i på olika parametrar som olika inkomstklasser och boendeformer samt om de är över- eller under­representerade i förhållande till din marknad.

BRIC – för smartare analyser

Bric är Bisnodes egen konsumentklassificering för smartare analyser och mer lönsam direktmarknadsföring. Få reda på hur din målgrupp ser ut utifrån följande variabler:

  • köpkraft
  • livsfas
  • urbanisering
  • boendeform
  • utbildning
Skriv ut
Ulrika Gimerby
Ulrika Gimerby

Kontaktperson
073 836 79 00
ulrika.gimerby@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Relaterade produkter

Relaterade case

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode