Menu

Data Insight Report - Få koll på din data

De flesta affärsbeslut fattas utifrån data. Kvaliteten på underliggande data är avgörande för att fatta rätt beslut. Detta är något som de flesta håller med om. Verkligheten är dock att datakvalitet och analys är discipliner som många företag inte har bemästrat ännu och följden blir stora pengaförluster till följd av beslut som görs på grundval av inkorrekt data.

Få koll på din data

Med Data Insight Report, kommer Bisnode analysera din data och ge dig en bild av potentiella risker och möjligheter. Datakvaliteten analyseras och bearbetas med ekonomisk information från världens största databas - mer än 250 miljoner företag att vara mer exakt. Företagsprofiler identifieras utifrån internationella duns nummer och branschsiffror. Baserat på denna analys kommer du att få de insikter du behöver för att veta var du ska fokusera dina ansträngningar runt dina data, för att nå en punkt där du kommer att arbeta med data på bästa möjliga sätt.

Oavsett om du jobbar med riskhantering, marknadsföring, försäljning eller inköp kommer dina beslut kunna riktas och bli effektiva eftersom de är baserade på korrekt data.

Bra data kvalitet

Det sparar tid, pengar och en massa krångel. Vet du hur kvaliteten är på din data? Kan du se till att inte ha insolventa eller inaktiva företag i din databas? Dubbletter? Fel adresser? Fel beslutsfattare? Fel telefonnummer? Listan är oändlig och du kan fråga dig själv – vem är ansvarig för datakvaliteten i mitt företag?

Hantera och hitta dina risker

Vet du risken för dina viktigaste kunder? Vem kommer att betala fakturan? Och viktigast av allt, vem kommer inte att göra det? Data insight report visar riskfaktorn i din kundportfölj utifrån en nordisk riskindikator. Att vidta åtgärder som grundar sig på detta kommer att hjälpa dig att minimera osäkra fordringar och spara kostnader på lång sikt. Detta är ett perfekt sätt att hantera dina risker framgångsrikt!

Hitta ny marknadspotential – öka försäljningen

Data Insight Report kommer att bidra när det gäller försäljning och marknadsföring för att identifiera dina bästa kunder. Var hittar du dem? Är dina försäljningsområden i linje med potential? Från vilka branscher får du dina bästa kunder?

Identifiera potentiella besparingar i leveranskedjan

Data Insight Report kommer att ge dig insikter kring din leverantörsportfölj. Vilken storlek är era leverantörer? Var är de baserade? Vilka risker har de? Data Insight Report analyserar strukturen på din leverantörsportfölj och identifierar dolda risker och möjligheter.

Skriv ut
Rebecka Lundgren
Rebecka Lundgren

kontaktperson
070 947 10 41
rebecka.lundgren@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode