Menu

Ung kvinnlig vd leder löneracet

Kvinnliga vd:ar tjänar fortfarande klart mindre än manliga, men avståndet krymper. De kvinnliga vd:arna ökade sina inkomster med 4,7 procent under 2011, jämfört med 3,8 procent för männen. Mest påökt fick de unga kvinnliga vd:arna med ett inkomstlyft på hela 7 procent.

12 mar, 2013

Affärsinformationsföretaget Bisnode har kartlagt inkomst av tjänst mellan åren 2010 och 2011 för de cirka 53 500 personer som är vd för ett aktiebolag.

Vd:arnas inkomstökning var under 2011 var 4,1 vilket kan jämföras med 3,6 procent för samtliga inkomsttagare. Även bland  samtliga inkomsttagare ökar kvinnornas löner något snabbare än männens, men skillnaden är liten; 3,5 procent för män och 3,6 procent för kvinnor.

”Inkomsterna ökar snabbare för kvinnliga vd:ar än för manliga i de flesta ålderskategorier och det är de unga kvinnliga ledarna som leder inkomstracet. Både när det gäller vd:ar och resten av arbetskraften handlar det att kvinnorna långsamt tar in på männens försprång. Män tjänar fortfarande klart mer, det gäller både vd:ar och övriga inkomsttagare. En annan trolig förklaring är att kvinnliga ledare är efterfrågade på arbetsmarknaden”, säger Patrik Attemark, affärsområdeschef Bisnode.

Kvinnliga vd:ar har lägre inkomster än sina manliga kollegor i samtliga åldersgrupper. År 2011 tjänande den genomsnittliga kvinnliga vd:n 388 012 kronor, vilket är 17 procent lägre än de manliga vd-kollegerna. Snitt-vd:n hade en årsinkomst på 448 770 kronor, vilket motsvarar ungefär 37 000 i månaden.

”De flesta vd:ar har normala löner, bara var tionde vd har en inkomst av tjänst som överstiger en miljon kronor om året. Det är i företagen med över 100 anställda som man finner vd:arna med de högsta inkomsterna, men även de största inkomstlyften”, säger Patrik Attemark.

Kvinnliga vd:ar har lägre inkomst än manliga, men inkomsterna ökar snabbare för kvinnor i samtliga ålderskategorier utom 45-49 år där männens löner ökar snabbare och 55-59 år där det är dött lopp mellan könen.

 

 Läs hela rapporten med statistik om vd-löner

 

Contact:

Patrik Attemark, affärsområdeschef Bisnode
Tel. 070-838 40 92
E-post: patrik.attemark@bisnode.com

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode