Menu
Pressmeddelande från Bisnode

Nya draglok i svensk konjunktur

Vi kan inte längre lita på att de traditionella industriföretagen leder Sverige ut ur en lågkonjunktur. Tjänstesektorn och IT-bolagen är den nya motorn för Sveriges ekonomi. Det hävdar Bisnode och Veckans Affärer som för nionde året i rad analyserar det svenska näringslivet i rapporten Superföretagen.

24 okt, 2013

Superföretagen är tydliga indikatorer på vad som går bra, utvecklas och expanderar inom det svenska näringslivet. I årets analys är trenden tydlig. Det är inte längre industriföretagen utan tjänste- och IT-sektorerna som ligger tidigt i konjunkturen. Av Sveriges ca 350 000 aktiebolag var det bara 366 företag som kvalificerade sig till Superföretagen 2013. Av dessa bolag är 205 bolag nya för listan. 

Förändrade konjunkturförhållanden

Branschen Industrivaror hade länge flest Superföretag, men minskar. Redan under 2012 passerades Industrivaror av branscherna Dagligvaror och IT & Elektronik i år går även Byggnadsindustri om.

Sällanköp ökade antalet Superföretag redan under 2011 och i nuläget är det den bransch som har flest Superföretag. Företagstjänster brukar traditionellt ligga senare i konjunkturförloppet men ökar igen och hamnar med knapp marginal på andra plats avseende antalet Superföretag. 

”Det är intressant att se att branscher som tidigare legat sent i konjunkturen nu på allvar börjar hävda sig gentemot mer traditionella branscher som till exempel Industrivaror. IT och tjänstesektorn är här för att stanna och börjar nu attrahera kapital i förhållande till de äldre maktbranscherna”, säger Per Weidenman, analytiker på Bisnode.

Storstadsregionerna dominerar

Sedan 2008 har landsorternas dominans över storstadsregionerna vänt. Andelen Superföretag med hemvist i storstadsregionerna är närmare 60 procent. Årets vinnare är Malmö, som placerat sig i topp hela sex av de nio år som Superlistan publicerats. Malmö följs tätt av Stockholm och mer konjunkturkänsliga Göteborg ligger steget strax efter.

”Göteborgs näringsliv har tidigare domineras av traditionella industribranscher och drabbades hårdare efter finanskrisen. Därför placerar de sig i år på en tredje plats. Men trenden är positiv och det ska bli spännande att se vad som händer i den västsvenska regionen under det kommande året”, säger Per Weidenman

Superföretagen skapar en femtedel av alla nya jobb

Antalet Superföretag har i år ökat med 15 procent till 366 bolag, vilket kan ses som ett tecken på att konjunkturen har vänt uppåt. Totalt sett utgör Superföretagen 0,1% av samtliga aktiebolag i det svenska näringslivet. Superföretagen redovisar en genomsnittlig avkastning på totalt kapital på 30 procent, jämfört med 6,2 procent för samtliga bolag i Sverige. 

Superföretagen presterar inte bara bättre ekonomiskt än andra jämförbara företag, utan spelar också en nyckelroll för att skapa nya arbetstillfällen. De totalt 1 900 Superföretag som Bisnode och Veckans Affärer har identifierat sedan 2005, utgör endast 0,5 procent av alla företag, men har samtidigt stått för 22 procent av alla nya jobb i den privata sektorn de senaste tio åren.

”De som vill förränta sitt kapital och skapa arbetstillfällen i Sverige borde studera Superföretagen. Dessa bolag har verkligen fokus på affären och organisk tillväxt. De arbetar systematiskt och med långsiktiga mål och strategier och har inte köpt sig till sin framgång.”, säger Björn-Erik Karlsson, Bisnodes Regionchef Norden.

”För att ha både snabb tillväxt och hög lönsamhet flera år i rad måste man fokusera på marknadsföring och försäljning och ha god koll på hur man finansierar sin tillväxt. Inom dessa parametrar ser vi att Superföretagen är skickligare än sina branschkollegor”, fortsätter Björn-Erik.

 

Fördjupad information om alla Superföretag - Trender, analys, länsindelningar och en avancerad sökfunktion finns på www.bisnode.com/superforetagen

 

Superföretag 2013 – fördelning branschvis

   

Andel Superföretag per bransch 2013

Dagligvaror      

34

0,32%

IT & Elektronik  

38

0,23%

Sällanköp        

93

0,15%

Hälsa & Utbildning

24

0,13%

Industrivaror    

27

0,10%

Företagstjänster 

92

0,10%

Energi & Miljö   

3

0,10%

Byggnadsindustri 

34

0,09%

Telekom & Media  

3

0,05%

Material         

2

0,04%

Finans & Fastighet

16

0,03%

Summa/genomsnitt

366

0,10%

Om Superföretagen 2013

De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Bisnodes modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 366 företag som kommer med på 2013 års topplista.

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, analytiker på Bisnode som tillsammans med Veckans Affärer tagit fram Årets Superföretagare i nio år.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur kan identifieras. Bedömningen är också storleksneutral, de ”bäst presterande” företagen återfinns bland både större och mindre företag.

För att ta fram listan med ”Superföretagen” görs denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året. 

 

Ladda ner

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Per Weidenman
Per Weidenman

Senior Analytiker
0706 74 88 45
per.weidenman@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode