Menu
Bisnode rapporterar

Delårsrapport jan-juni 2013

Förändringsarbetet fortsätter.

April – juni

 • Organisk tillväxt 1,7 procent (efter justeringar för valutaeffekter), positiv försäljningsutveckling i Region Nordic, DACH och Central Europe.
 • Rörelsemarginal EBITA 5,1 (7,7) procent.
 • Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat 6,8 (6,8) procent.
 • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten 93(49) MSEK.
 • Avyttring av Svenska Nyhetsbrev.

Januari – juni

 • Organisk försäljningsutveckling -1,1 procent (efter justeringar för valutaeffekter) framfört allt i Region Nordic och Benefra.
 • Rörelsemarginal EBITA 6,5 (15,8) procent.
 • Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat 7,0 (7,5) procent framfört allt lägre marginal i Sverige och Tyskland där en omfattande intern omstrukturering till ”One Bisnode” pågår.
 • Expansion i Centraleuropa genom ett förvärv i Serbien och ett nytt säljkontor i Bosnien.
 • Lansering av varumärket Bisnode på samtliga marknader.
 • Avyttring av Baby DM och Svenska Nyhetsbrev.

Händelser efter balansdagen

 • I början av augusti avgick Fredrik Åkerman som CFO. Carina Erlandsson, Group Business Controller, har utsetts som tf CFO.

VD har ordet

Bisnode flyttar uppåt i värdekedjan. Vi kommer att leverera mer av våra tjänster ”as a service”. Vi kommer att tillföra mer analys och vi kommer att hjälpa våra kunder att förvandla information till insikter. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att fatta smarta beslut.

För att lyckas med detta bedriver vi ett omfattande förändringsarbete. Jag är övertygad om att vi med detta arbete skapar ett mer attraktivt bolag för såväl ägare som kunder och medarbetare.

Den teknologiska utvecklingen skapar stora möjligheter för innovativa bolag samtidigt som den utsätter traditionella bolag för stora utmaningar. Bisnode kommer från en komplex struktur med begränsade möjligheter att utvinna synergier eftersom verksamheten tidigare har bedrivits i mängder av mindre bolag. Vi arbetar med att kraftigt reducera antalet rörelsedrivna bolag och att investera i framtidens produkter på ett strukturerat sätt. Detta kommer att ge oss nya förutsättningar att nå stordriftsfördelar.

Vi lämnar Q2 2013 stolta över vetskapen att vi på mindre än sex månader har konverterat samtliga 19 länder till att driva verksamhet under varumärket ”Bisnode”.

Om Q2

Marknaden i Q2 kännetecknas av svag efterfrågan. Många länder i Europa är drabbade av lågkonjunktur. Det är därför tillfredsställande att konstatera att Bisnode kan redovisa en organisk tillväxt under kvartal två på 1,7 procent. Tre av fyra regioner redovisar organisk tillväxt.

Kassaflöde från den löpande verksamheten är starkt. Värt att notera att centrala kostnader har reducerats kraftigt.

Våra regioner
Norden är Bisnodes största marknad. Regionen är den som genomgått störst förändringar och som följdaktligen också drabbats mest av de många initiativ som vi genomfört på väldigt kort tid. Vi gläds över ökat affärsfokus och en stark avslutning på kvartalet.

Region DACH gör som förväntat ett svagt kvartal. Främst gäller detta Tyskland medan Österrike och Schweiz redovisar fortsatt tillväxt. Kvartal två i Tyskland präglas av det stora förändringsarbete som pågår och som kulminerat under Q2. Vi väntar ett svagt kvartal tre från DACH och förväntar oss därefter en stark avslutning på året.

Centraleuropa fortsätter att växa samtidgt som resultatet förbättras. Vår region präglas av hög säljeffektivitet och detta gör det möjligt att växa på marknader trots makromässigt svaga ekonomier.

Marknaden I BeNeFra fortsätter visa svag efterfrågan på de tjänster som vi tillhandahåller. Främst gäller detta våra verksamheter I Frankrike och Holland medan Belgien presterat bättre.

Lars Pettersson, VD och koncernchef Bisnode
 

Ladda ner

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode