Menu
Bisnode rapporterar

Delårsrapport januari-mars 2013

Svag organisk försäljningsutveckling framfört allt i Region Nordic och Benefra samt ett kraftigt fokus på intern omstrukturering mot ”Ett Bisnode" i hela Europa.

 Januari-mars

 • Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK
 • Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4) procent
 • Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat 7,1 (8,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 (33) MSEK

Väsentliga händelser

 • Svag organisk försäljningsutveckling -3,8 % (efter justeringar för valutaeffekter) framfört allt i Region Nordic och Benefra
 • Kraftig fokus på intern omstrukturering mot ”Ett Bisnode”
 • Avyttring av Baby DM i januari
 • Expansion i Centraleuropa genom ett förvärv i Serbien och ett nytt säljkontor i Bosnien.

Händelser efter balansdagen

 • Lansering av varumärket Bisnode på bred front i Sverige
 • Avyttring av Svenska Nyhetsbrev i början av april
 • Nya ledamöter, Carl-Johan Bonnier, Henrik Blomé och Mikael Norlander, invalda i styrelsen den 16 april

VD har ordet


”Arbetet med att i hög hastighet flytta in all verksamhet i koncernen under Bisnode-namnet pågår i hela Europa – ett arbete som tar kraft från den dagliga operationen. Kvartalets resultat skall ses i ljuset av detta.

Vi ser en vikande efterfrågan i BeNeFra regionen baserat på försämrad allmän konjunktur. I Norden beror minskad försäljning dels på fortsatt vikande efterfrågan på den delen av erbjudandet som ingår i Marketing Solutions och dels på konsekvenserna av pågående förändringsarbetet.


Förändringsarbetet, som kommer att fortgå under hela detta år, syftar till att erbjuda Bisnodes kunder ett bättre och mer heltäckande erbjudande. Samtidigt som vi skapar ett ökat kundvärde, skapar vi en mer effektiv och rationell verksamhet då varje land samlar all erfarenhet under ett och samma varumärke, Bisnode.


Vi flyttar in Bisnode till den snabbföränderliga informationsindustrin där omvandling av stora mängder data till relevanta åsikter kommer hjälpa beslutsfattare att fatta smarta beslut. Vi har hela tiden ett öga på vårt mål och den andra på den dagliga operativa verksamheten och är övertygade om att det vi gör kommer att skapa ökat värde för såväl våra kunder som våra aktieägare.”


Lars Pettersson, koncernchef Bisnode

 
För mer information kontakta:


Lars Pettersson, koncernchef Bisnode
Tel: 46 705 17 28 02
E-post: lars.pettersson@bisnode.com


Fredrik Åkerman, finansdirektör Bisnode
Tel: 46 70 415 23 65
E-post: fredrik.akerman@bisnode.com

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode