Menu

Nya styrelseledamöter i Bisnode

Vid årsstämman den 16 april valdes tre nya ledamöter till Bisnodes styrelse enligt valberedningens förslag.

Förslaget omfattade omval av sittande styrelseordförande Ingrid Engström, nyval av Carl-Johan Bonnier, Henrik Blomé och Mikael Norlander samt omval av sittande styrelseledamöterna Philip Cotter, Anders Eriksson, Jochen Gutbrod och Andreas Schönenberger. Henrik Joelsson och Jonas Nyrén, tidigare styrelseledamöter samt Cecilia Lundberg, styrelsesuppleant, avgick vid årsstämman.

Carl-Johan Bonnier arbetar som styrelseordförande i Bonnier Group. Han har också posten som vice ordförande på Handelshögskolan i Stockholm samt ordförande- och styrelseledamotsposter i olika Bonnierföretag.  Carl-Johan har civilekonomsexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Henrik Blomé arbetar idag som Investment Director på Ratos. Utöver styrelseposten i Bisnode, tjänstgör han även som styrelseledamot i Ratos-ägda bolag DIAB, GS-Hydro samt Hafa Bathroom Group. Henrik har civilekonomsexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Mikael Norlander, Senior Investment Manager på Ratos är även ledamot i styrelser av Ratos-ägda bolagen Arcus Gruppen AS och Vingruppen i Norden AB. Han har civilekonomsexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelsens sammansättning efter årsstämman

  • Ingrid Engström - ordförande
  • Henrik Blomé – styrelseledamot
  • Carl-Johan Bonnier - styrelseledamot
  • Phil Cotter - styrelseledamot
  • Anders Eriksson – styrelseledamot
  • Jochen Gutbrod - styrelseledamot
  • Mikael Norlander - styrelseledamot
  • Andreas Schönenberger - styrelseledamot
  • Filippa Bylander - arbetstagarrepresentant
  • Tommy Håkansson – arbetstagarrepresentant

Läs mer om Bisnodes styrelseunde Group

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ingrid Engström, styrelseordförande
Mobil: +46 72 545 60 05
E-post: ingrid.engstrom@bisnode.com  

Lars Pettersson, CEO
Mobil: +46 70 517 28 02
E-post: lars.pettersson@bisnode.com  

Henrik Blomé, Investment Director Ratos
Mobil: +46 706 380 130
E-post: henrik.blome@ratos.se  

 

 

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode