Menu

Bisnodes julgåva 2012 skänkes till behövande barn

Bisnode Sveriges bolag går i år ihop och skänker sammanlagt 100 000 kr till tre olika organisationer som hjälper behövande barn både i Sverige och internationellt, Rädda Barnen, BRIS och Hello Africa.

BRIS står för Barnens Rätt i Samhället och hjälper barn upp till 18 år. Kärnan i verksamheten går ut på att verka som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. De driver gratis telefonnummer dit ungdomar kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras. För mer info om BRIS gå till: http://bris.se/

Rädda barnen är en internationell folkrörelse som arbetar för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. De uppmärksammar när barns rättigheter kränks,  väcker opinion i barnrättsfrågor och påverkar makthavare – i allt från kommuner till FN. Rädda Barnen är en del av Save the Children International som består av 29 organisationer som arbetar för barns rättigheter. Tillsammans lyfter de fram frågan i allt biståndsarbete, både vid katastrofsituationer och mer långsiktiga insatser. För mer information om rädda barnen:  http://www.rb.se/Pages/default.aspx

Hello Africa är ett projekt som bredrivs på St Joseph’s hälsocenter som ligger ca 10 km utanför Korogwe i nordöstra Tanzania. Verksamheten drivs av en nunneorden där systrarna är utbildade sjuksköterskor och labtekniker. Tyvärr är möjligheterna till att ställa säkra diagnoser väldigt dåliga vilket gör att man tvingas använda antibiotika när det egentligen inte behövs. Detta innebär att det lilla medicinförråd man har ofta tryter och att risken för antibiotikaresistens ökar. ”Hello Africa” syftar till att förbättra diagnostikmöjligheterna genom insamling av pengar som ska gå oavkortat till inköp av labbutrustning. Detta löser antibiotikaproblemen och är även tänkt som en hjälp till självhjälp eftersom kliniken kan ta ut en avgift för att behandla exempelvis blodprover från andra kliniker i regionen, pengar som sedan kan återinvesteras i verksamheten. Det unika i projektet är att alla pengar förmedlas utan mellanhänder och drivs genom Bisnodeföretaget Lundalogik. Mer information om projektet hittar du här: http://www.lundalogik.se/om-oss/valgorenhet/

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode