Menu
Information från Bisnode

Klarläggande avseende Datainspektionens beslut 183-2014

Enligt beslut i ärendet 183-2014 förelägger Datainspektionen Bisnode att genomföra de kontroller som kreditupplysningslagen kräver för att kontrollera beställarens legitima behov av kreditupplysningar.

15 maj, 2014

I samband härmed vill vi göra följande klarläggande:

Datainspektionens bedömningar kommer att övervägas närmare av Bisnode. Bisnode vill dock framhålla att bolaget har väl fungerade kontroller som utformats för att möta gällande lagstiftning och regelverk. Vi jobbar kontinuerligt med att se över rutiner vid utlämnande av kreditupplysningar. Inom ramen för detta arbete utreder vi nu om ytterligare åtgärder kring förbättrade rutiner och processer, vid kontroll av beställarens legitima behov, behöver vidtas.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Pia Törnqvist
Pia Törnqvist

Marknads- och kommunikationschef
+46 70 689 76 59
pia.tornqvist@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode