Menu
Pressmeddelande från Bisnode

Jämställt bland Sveriges chefer år 2031

Om jämställdhetsutvecklingen fortsätter i samma takt kommer lika många kvinnor och män att vara chefer 2031. En färsk kartläggning från affärsinformationsföretaget Bisnode visar att i de största bolagen är 9 av 10 vd:ar män. Utvecklingen går långsammare på de högsta chefsposterna – står sig trenden dröjer det ända till 2065 innan Sverige har lika många kvinnor som män på vd-nivå, visar årets jämställdhetsbarometer från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

7 maj, 2014

Maj 6, 2014 De senaste tio åren har andelen kvinnliga chefer kontinuerligt ökat på svensk arbetsmarknad. Ökningen har skett över hela Sverige.

– Utvecklingen går alltför långsamt, framför allt på de högsta chefsposterna i näringslivet. Sverige har helt enkelt inte råd att slösa bort kompetens och därmed konkurrenskraft genom att fortsätta välja bort hälften av potentiella chefsämnen, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, Sveriges chefsorganisation. 

Från att omkring var fjärde chef var en kvinna i början av 2000-talet är i dag drygt en av tre – 35 procent – chefer en kvinna. Fortsätter utvecklingen i samma takt som hittills kommer det att dröja till 2031 innan lika många kvinnor som män är chefer.

Men kvinnorna finns framför allt på lägre chefsnivåer, medan de är kraftigt underrepresenterade på de högsta chefsposterna.

Högst andel kvinnliga chefer finns på Gotland, i Uppsala och i Jämtland. Lägst är andelen i Jönköping, där bara 28 procent av cheferna är kvinnor. Kalmar och Uppsala har högst andel kvinnor som vd:ar.

Län

Andel kvinnor bland chefer 2012*

Prognosticerat år för jämn köns- fördelning*

Antal kvinnor som vd 2013 (50 största bolagen)**

Gotland

38,3 %

2027

7

Uppsala

37,8 %

2043

8

Jämtland

37,2 %

2041

7

Stockholm

37,0 %

2030

6

Södermanland

35,7 %

2035

6

Västerbotten

35,2 %

2029

5

Dalarna

35,0 %

2028

5

Norrbotten

34,8 %

2032

3

Gävleborg

34,7 %

2031

5

Skåne

34,4 %

2029

2

Västernorrland

33,9 %

2030

2

Blekinge

33,7 %

2026

2

Örebro

33,5 %

2031

6

Västra Götaland

33,4 %

2032

7

Halland

33,3 %

2029

6

Östergötland

32,9 %

2033

2

Värmland

32,9 %

2030

1

Kalmar

32,9 %

2030

8

Västmanland

32,4 %

2031

2

Kronoberg

31,2 %

2029

6

Jönköping

27,8 %

2039

3

*SCB och Ledarnas egna beräkningar.

**Siffrorna baseras på de 50 största företagen (mätt i omsättning) i respektive län i april 2013. Källa: Bisnode.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 90 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får cheferna dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på www.ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.

Ladda ner

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode