Menu
Nyheter från Bisnode

FÖRÄNDRING I BISNODES LEDNINGSGRUPP

Karin Svensson, Chief Human Resources Officer hos Bisnode, lämnar på egen begäran sin tjänst den 31 maj 2013. Koncernövergripande HR-frågor kommer att drivas vidare lokalt och koordineras via Bisnodes HR-nätverk.

Karin har varit en del av koncernledningen sedan 2010. Hon har i sin roll fokuserat på att tillsammans med övriga koncernledningen bygga en gemensam kultur och värdegrund för det nya Bisnode som lanserades den 14 maj i år.

Förutom ledarskapsutveckling och talent management, har en viktig del av Karins uppdrag varit att utveckla det lokala HR-arbetet inom koncernen, med erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning som centrala beståndsdelar.

”Karin har framgångsrikt lagt grunden till att koncernövergripande HR-frågor nu kan koordineras och drivas effektivt på lokal nivå, genom det HR-nätverk som hon lämnar efter sig”, säger Lars Pettersson, Koncernchef Bisnode.

Ladda ner

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Pia Törnqvist
Pia Törnqvist

Marknads- och kommunikationschef
+46 70 689 76 59
pia.tornqvist@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode