Menu
Pressmeddelande från Bisnode

Fler kvinnliga börschefer i Sverige än i Norge

Antalet kvinnliga börs-VD:ar har aldrig tidigare varit så stort. Vid årsskiftet styrdes nästan 7 procent av alla svenska noterade bolag av kvinnor, vilket är nästan dubbelt så mycket som i grannlandet Norge som är världsberömt för sina jämställda börsstyrelser.

7 mar, 2014

Affärsinformationsföretaget Bisnode har kartlagt jämställdheten i noterade bolag i Sverige, Norge och Finland. När det gäller VD-posten är Sverige tydligt mest jämställt. Av de totalt 454 noterade bolagen i Sverige* styrdes vid årsskiftet 30 stycken av kvinnor. Det ger en andel kvinnliga chefer om 6,6 procent, vilket kan jämföras med 3,6 procent i Norge och 1,6 procent i Finland. I Sverige har andelen kvinnliga VD:ar i noterade bolag ökat varje år de senaste fem åren.

”Diversifiering gör näringslivet mer dynamiskt, därför vitaliseras bolaget av fler kvinnor på ledande poster. VD:arna för de noterade bolagen är extra viktiga som symboler för jämställdheten i näringslivet eftersom de är så synliga. Även om 6,6 procent inte är någon hög siffra är det tydligt att Sverige är på rätt spår”, säger Bisnodes Marknads- och Kommunikationsdirektör Elin Ljung.

Norges kvoteringslag började gälla 2006 för privata bolag och kräver att minst 40 procent av styrelsen i ett Allmenaksjesellskap ska bestå av kvinnor. Bisnodes undersökning visar att andelen kvinnor i de norska noterade bolagen är relativt konstant, förra året ökade den från 45,0 till 45,6 procent. Det kan jämföras med 15,1 procent i Sverige. För Finland finns ingen direkt jämförbar statistik, men 70 procent av de finländska noterade bolagen har minst en kvinnlig ledamot och 5 procent har kvinnlig ordförande.

”Debatten om kvotering av kvinnor fokuserar ofta på bolagsstyrelserna. Tanken är ofta att fler kvinnor i styrelserna ska ge positiva spridningseffekter och öka andelen kvinnor även på höga operativa poster i bolagen. Styrelsen är viktig, men att uppmuntra operativa näringslivskvinnors att ta ökat ansvar är minst lika viktig”, säger Elin Ljung.

Det faktum att Norge har en lägre andel kvinnliga VD:ar för noterade bolag än Sverige, trots mycket mer jämställda styrelser, väcker frågetecken för hur viktig frågan om jämställda styrelser verkligen är. 

* Bolagen handlas på Stockholmsbörsen, First North, NGM Equity, NGM Nordic MTF och Aktietorget.

Ladda ner

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Pia Törnqvist
Pia Törnqvist

Marknads- och kommunikationschef
+46 70 689 76 59
pia.tornqvist@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode