Menu

Fler konkurser får större konsekvenser

Bisnodes europeiska rapport med konkurs- och nystartssiffor visar på en ekonomisk kräftgång i regionen. Sverige står för den näst största procentuella ökningen av konkurser i mätningen för det tredje kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011. Nu drabbar konkurserna fler stora och medelstora företag, vilket medför en större samhällspåverkan. Samtidigt är vi på andra plats när det gäller nystartade företag.

Rapporten visar att 1 629 svenska företag gick i konkurs under det tredje kvartalet 2012, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med samma kvartal 2011. Sverige står därmed för den näst största procentuella ökningen av länderna i mätningen som omfattar Norden, Centraleuropa och Östeuropa.   


Vi ser att konkurserna under det senaste kvartalet har en annan dignitet än tidigare. Av företagen som går i konkurs är en växande andel stora och medelstora företag. De påverkar individer, företag och samhället i stort i en större utsträckning. Fler anställda förlorar jobbet, kundförlusterna för de drabbade leverantörerna blir större och minskningen av skatteintäkterna för stat och kommun blir mer påtaglig, säger Patrik Attemark, affärsområdeschef på Bisnode och vd på Soliditet.
Konkursrisken för svenska företag är 1,47 procent, vilket är en jämförelsevis låg siffra. Belgien, som har en mindre procentuell ökning, har fortfarande en högre konkursandel än Sverige.

Stabilt högt nyföretagande i Sverige

Sverige ligger stabilt i toppskiktet. Trots att antalet nystartade företag har minskat med 1,1 procent jämfört med samma kvartal förra året ligger vi på andra plats med 22 912 nystartade företag.


Österrike har flest nystartade företag av alla länder i rapporten. Det beror till stor del på en lagändring som har resulterat i 7 200 nya företag inom den icke-medicinska hemvården.
Norge kommer ganska långt efter med 16 180 nystartade företag och Tyskland är på fjärde plats med 16 069 nystartade företag.

- Det startas många nya företag i Sverige och vi har en låg konkursrisk. Antalet levande företag i Sverige aldrig varit större och det finns många friska bolag, säger Patrik Attemark.

Hela rapporten finns att hämta här: http://www.bisnode.com/europeanreport

Contact:

Patrik Attemark, affärsområdeschef på Bisnode och vd på Soliditet,
Tel: 0708-38 40 92,
e-post:patrik.attemark@soliditet.se

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Emilio Villegas
Emilio Villegas

Kontaktperson
070 947 11 15
emilio.villegas@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode