Menu

Bisnode omorganiserar för ökat kundvärde

Bisnode Sverige genomför en stor omorganisation för att kunna erbjuda sina kunder ett ökat mervärde. Kunderna kommer att kunna ta del av hela koncernens expertis och tjänsteutbud för att möjliggöra smartare affärsbeslut. Bisnode river företagsgränserna och enar verksamheten för att kunna erbjuda marknadens bästa och mest innovativa lösningar.

8 maj, 2013

I februari 2012 tillträdde Lars Pettersson som ny koncernchef, med uppdraget att ta Bisnode till nästa nivå. Han rekryterade Björn-Erik Karlsson som Nordenchef. I september bjöds medarbetarna i Sverige in att vara med i planeringen av förändringsarbetet. Målet var att erbjuda Bisnodes kunder ytterligare mervärde genom att frigöra verksamhetens fulla potential. Den tidigare organisationen baserades på många självständiga enheter med egna varumärken. Nu förändrar Bisnode organisationen och skapar en plattform för framtiden där alla medarbetare ska vara anställda i Bisnode.  De tidigare enskilda bolagen samlas i tre tydliga affärsområden samt en gemensam affärstödjande enhet.

”Jag är övertygad om att vi är på väg att bli en tydlig marknadsledare där vi tillsammans kan utveckla de bästa lösningarna, möta kundernas krav och omvärldens utmaningar. Vi jobbar nu smartare tillsammans för att kunna erbjuda kunderna relevant information, analyserad och presenterad på ett sätt som inspirerar dem att ta smarta beslut”, säger Lars Pettersson, koncernchef på Bisnode.

Under första kvartalet 2013 genomförs de första stegen mot ett mer enat Bisnode. Redan den 1 januari i år trädde följande åtgärder i kraft:

  • AAA Soliditet, Business Check och Svensk Handelstidning Justitia bildar Bisnode Kredit
  • PAR och DirektMedia bildar Bisnode Marknad
  • Applicate byter namn till Bisnode Information och ingår i samma affärsområde som InfoTorg, Infodata och Svenska Nyhetsbrev  
  • Relevant Information, Applicate drift och Bisnode Informatics samlas som affärsstödjande enheter i Bisnode Sverige

Dessa ändringar är ett första steg i Bisnodes omorganisation. Fler organisatoriska förändringar kommer att träda i kraft under 2013. De olika varumärkena blir nu tydliga produktområden som en del av Bisnodes totala erbjudande.

”Medarbetarnas engagemang är avgörande för att en förändring ska bli framgångsrik, därför har vi bjudit in alla medarbetare i förändringsarbetet för att säkerställa att vi jobbar smartare tillsammans. Nu river vi företagsgränserna för att kunna erbjuda kunderna ett komplett utbud av tjänster som bygger på hela koncernens expertis. Vi ska omvandla den växande mängden information till värdefulla insikter som våra kunder behöver för att ta smarta beslut”, säger Björn Erik Karlsson, regionchef Bisnode Norden.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode