Menu
Pressmeddelande från Bisnode

Bisnode lanserar en ny plattform för tillväxt

Bisnode tar nästa steg för att bli marknadsledande på marknaden för beslutsstöd. Bisnode lanserar en stärkt organisation som kommer att addera kundvärde via central it- och produkt innovations-plattformar. Bisnodes koncernledning stärks med centrala funktioner för affärsstöd och ett ökat fokus på de nordiska länderna.

24 sep, 2014

Bisnode ökar sitt nordiska fokus och har etablerat en gemensam, centraliserad it- och produktutvecklingsorganisation. På så sätt kan koncernen dra större nytta av synergier och tillväxtmöjligheter på koncernens största marknader. Anders Borg, blir Chief Product Officer (CPO) och leder därmed utvecklingen av Bisnodes nuvarande och framtida erbjudande i den gemensamma produktutvecklingsorganisationen. Zlatko Ninic, Chief Information Officer (CIO), leder utvecklingen av Bisnodes centraliserade IT-plattform som är kärnan i koncernens verksamhet.

Koncernledningen stärks även med två nya affärsstödsfunktioner för att öka kapaciteten och möjligheterna inom HR och varumärkesutveckling. Anne-Marie Andric, som nu är HR Manager på Microsoft Sverige, blir Chief Human Resources Officer (CHRO) på Bisnode. Hon blir ansvarig för att attrahera, utveckla och behålla talang när hon börjar arbeta som CHRO på Bisnode den första december. Rekrytering av en ny Chief Marketing Officer (CMO) har inletts.

Landscheferna i de nordiska länderna kommer att ingå i den nya koncernledningen för att  realisera nya synergier och tillväxtmöjligheter. De kommer att rapportera direkt till CEO.

Den tidigare regionala strukturen i Norden finns inte längre kvar och därför har Björn-Erik Karlsson, Nordenchef, tagit beslutet att lämna Bisnode. Han har drivit ”one Bisnode”-strategin med stor framgång och har skapat en solid plattform för Bisnode så att företaget kan gå vidare till nästa kapitel.

”Jag är uppriktigt stolt och glad över att vi har nått denna punkt på vår förändringsresa och att Bisnode nu är redo för nästa kapitel. För att kunna leverera värde till kunderna på en marknad i snabb förändring behöver vi utvecklas hela tiden. Vi har verkligen engagerade och passionerade medarbetare. Förstärkningarna som gjorts till organisationen säkerställer vår förmåga att överträffa kundernas krav”, säger Lars Pettersson, CEO på Bisnode.

Den nya koncernledningen:

 • Lars Pettersson, CEO
 • Mats Lönnqvist, Acting CFO 
 • Anders Borg, CPO
 • Zlatko Ninic, CIO
 • Anne-Marie Andric, CHRO (från 1 december)
 • CMO – rekrytering initierad
 • Per Adolfsson, Country Director SE
 • Juha Airaksinen, Country Director FI
 • Jon Slorer, Country Director NO
 • Birger Baylund, Country Director DK
 • Eckhard Geulen, Regional Director DACH
 • Martin Coufal, Regional Director CE
Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mats Lönnqvist
Mats Lönnqvist

CFO
+46705915563
mats.lonnqvist@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode