Menu
Pressmeddelande från Bisnode

Bisnode förvärvar spjutspetskompetens inom digital marknadsföring

Bisnode, nordens ledande leverantör av beslutstöd, förvärvar resterande aktier i Vendemore Nordic AB. Vendemore erbjuder världsunika lösningar för onlinemarknadsföring, som syftar till att maximera försäljningen för B2B-bolag. Affären är strategiskt viktigt för Bisnode då digital marknadsföring har en central roll i framtidens verktyg för beslutsstöd.

20 mar, 2014

Stockholm 20 mars 2014

I september 2011 förvärvade Bisnode 51 procent av aktierna i Vendemore. Vendemore är en ledande lösningsleverantör för leadsgenerering och annonsstyrning via webben och har sedan förvärvet visat stark tillväxt och innovationsförmåga. Delägarskapet visade sig därför snabbt vara framgångsrikt och Bisnode förvärvar nu resterande 49 procent av aktierna.

Förvärvet ger Bisnodes kunder tillgång till ledande tjänster inom ett snabbväxande marknadssegment styrt av företagens ökade behov av riktad marknadsföring online. Idag har Vendemore drygt 450 kunder i 14 länder varav 100 företag är de största företagen i världen. Bisnode stärker därmed sin position som strategisk partner för både svenskt näringsliv samt stora globala företag som vill marknadsföra sig effektivt.

”Vår uppgift som strategisk partner inom beslutsstöd är att säkerställa specialistkompetens inom de områden vi vet att våra kunder kommer att efterfråga i framtiden. När vi fullt ut integrerar Vendemores tjänster med våra erbjudanden inom marknadsföring och affärsinformation skapar vi tjänster som vi vet adderar långsiktigt värde för våra kunder”, säger Björn-Erik Karlsson, Regionchef Bisnode Norden.

Vendemore är ett snabbväxande bolag som 2013 omsatte cirka 22 miljoner kronor med 30 medarbetare. Vendemore hjälper företag att öka sin försäljning med förbearbetade och kvalificerade leads på ett kostnadseffektivt sätt med ett världsledande erbjudande inom pipeline marketing. Erbjudandet innefattar tjänster som ger kunderna möjlighet att följa upp besökare till sina sajter eller rikta anpassade erbjudanden via onlinemarknadsföring. Tjänsterna bygger på innovativa tekniska lösningar, kvalitativ affärsinformation och ett nära samarbete med kunderna.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode