Menu
Pressmeddelande från Bisnode

Bisnode avyttrar verksamhet inom it-konsultation

Affärsinformationsföretaget Bisnode har idag slutfört försäljningen av bolaget Bisnode Applicate AB. Verksamheten har tidigare bedrivits inom Bisnode Information AB. Köpare är IT-konsultbolaget Knowit. Avyttringen är en del av arbetet med att renodla Bisnodes verksamhet som leverantör av kredit-, marknads- och affärsinformation.

26 nov, 2013

Knowit tar över kunder som huvudsakligen köper tjänster som systemutveckling och systemförvaltning. Tjugoen medarbetare i Malmö och Stockholm följer med in i Knowits verksamhet. Huvuddelen av verksamheten finns i Malmö. Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig påverkan på Bisnodes resultat.  

”Den del av verksamheten som avyttras erbjuder systemutveckling och löpande systemförvaltning med fokus på IT-konsultation och har därför en annan affärsmodell än vår övriga verksamhet inom Bisnode. Försäljningen är ett naturligt steg mot renodlingen av Bisnode som en leverantör av högkvalitativ beslutsinformation”, säger Björn-Erik Karlsson, Nordenchef Bisnode.

”Förvärvet ger oss flera intressanta kunder inom privat och offentlig sektor och kompletterar oss på ett bra sätt. Vi stärker också vår leveransförmåga inom kvalificerad systemutveckling och systemförvaltning. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att erbjuda åtaganden kopplat till helhetsansvar”, säger Mats Ohlsson, ansvarig för förvärv på Knowit.

Om Knowit

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

 

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode