Menu
Pressmeddelande från Bisnode

BAKGRUNDSKONTROLLER VID REKRYTERINGAR ÖKAR

Sysselsättningen förväntas nå den högsta tillväxten på nästan två år och företagen har börjat anställa igen. Fler bakgrundskontroller görs än tidigare men allt färre har en uttalad policy som stöd för sin rekrytering. Det framgår av en rapport om hur arbetsgivare kontrollerar jobbsökande. Rapporten presenteras av Stockholms Handelskammare och affärsinformationsföretaget Bisnode för sjätte året.

70 procent av rekryterarna har en uttalad eller informell policy för bakgrundskontroller, en minskning med 5 procentenheter jämfört med 2013 och med 10 procentenheter 2010.

Samtidigt upplever de som rekryterar att bakgrundskontrollerna har ökat, vilket varit en tydlig trend sedan 2010.”När man hanterar känslig information är det viktigt att ha ett systematiskt och genomtänkt tillvägagångssätt. Därför är det oroande att bakgrundskontrollerna ökar samtidigt som antalet policys för hur informationen ska samlas in och utvärderas minskar”, säger Björn-Erik Karlsson, regionchef Norden, Bisnode.

Rapporten visar också att bemannings- och rekryteringsföretagen kommer att förmedla allt fler jobb i framtiden. 

”Två tredjedelar av företagen anger att de sällan eller aldrig anlitar Arbetsförmedlingen vid rekrytering. Både arbetsgivare och arbetssökande har minskat sin användning av Arbetsförmedlingens tjänster och allt fler rekryterar och söker jobb helt utan Arbetsförmedlingens medverkan”, säger Lotta Andersson, utredare vid Stockholms Handelskammare.

FAKTA UR RAPPORTEN

  • 97 procent av arbetsgivarna tar referenser på tidigare anställningar
  • 85 procent av arbetsgivarna kontrollerar tidigare anställningar
  • 78 procent planerar att anställa någon de närmaste tre månaderna
  • 69 procent anlitar ibland eller alltid rekryteringsföretag
  • 65 procent anlitar sällan eller aldrig Arbetsförmedlingen
  • 58 procent gör ibland eller alltid bakgrundskontroll i sociala medier
  • 58 procent har upplevt att kandidater förvanskat sitt CV
  • 25 procent har sorterat bort kandidater efter sökningar på internet


LÄS HELA RAPPORTEN PÅ

www.chamber.se

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Andreas Åström, kommunikationschef Stockholms Handelskammare
Mobil: 073-633 55 55
E-post: andreas.astrom@chamber.se

Björn-Erik Karlsson, Regionchef Bisnode Norden
Mobil: 070-588 41 24
E-post: bjorn-erik.karlsson@bisnode.com

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode